Eväitä tulevaisuuden kohtaamiseen

Eväitä tulevaisuuden kohtaamiseen

LUODE-hanke päättyi virallisesti 28.2.2021. Alaotsikko Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä kuvaa hyvin sitä, millaisia tavoitteita hankkeella oli. Luonto ja taide ymmärrettiin arvokkaiksi oppimisympäristöiksi, jotka loivat mahdollisuuksia...