Kurssilla tutustutaan urbaanin viherryttämisen suunnitteluun sekä sen merkitykseen kestävän kehityksen edistämisessä. Kurssin aikana opitaan, miten kasvillisuus ja ekologisuus ovat tehokas systeeminen työkalu kestävien kaupunkirakenteiden luomisessa. Kurssi koostuu eri aihealueiden moduuleista, joista yhdessä muodostuu systeeminen kokonaiskuva urbaanin viherryttämisen kentästä. Kurssi ei ole käytännön opastus kasvikattojen – ja rakenteiden tekemiseen, vaan laajempaa ymmärrystä ja tietopohjaa antava kokonaisuus.

Kurssin toteuttaa Päijät-Hämeen kesäyliopisto yhdessä Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Sisältöä ovat tuottaneet Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun opettajat ja tutkijat sekä mm. Lahden ja Heinolan kaupunkien asiantuntijat.

”Vehreä, viihtyisä ja kestävä kaupunkiympäristö” – johdatus aiheeseen pidetään to 12.09.2024 klo 14-18. Iltapäivän aikana käydään läpi kurssin teemoja, esitellään laajemmin systeemistä ajattelua sekä kestävän kehityksen periaatteita ja monitieteisyyttä. Aloitussession laajuus on 1 op. Aloitussession vetää Taina Suonio, tutkija, maisemasuunnittelija, puutarhuri.

Koulutuskokonaisuus sisältää aloitusluennon lähiopetuksena (4 t) sekä viisi itsenäisesti opiskeltavaa teemamoduulia. Moduulit aukeavat vähitellen syksyn 2024 aikana.

Koulutuksen teemamoduulit:

• Kasvikatot 12.09-07.11.2024
• Kaupunkiekologia 12.09.-07.11.2024
• Tekninen viitekehys 10.10-05.12.2024
• Kestävä yhdyskuntasuunnittelu 10.10-05.12.2024
• Urbaani estetiikka 07.11.2024-02.01.2025

Teemamoduulit ovat auki aina 8 viikkoa moduulin aukeamisen jälkeen, ja ne ovat täysin itsenäisesti opiskeltavia, sisältäen materiaalit ja tehtävät. Kurssin tehtävien tekemiseen on aikaa 6 viikkoa ja sen jälkeen 2 viikkoa aikaa tehdä vaadittavat vertaisarvioinnit.

Lisätiedot:

https://paijathameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/kestava-urbaani-viherryttaminen-syksy-2024-2994