TUTKIMUS

Niemen kampuksella Lahdessa toimii omaleimainen kansainvälisen tason tiedeyhteisö, jonka muodostavat noin 200 asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja LUT-yliopistosta. Yliopistoilla on alueella toisiaan täydentävää osaamista erityisesti kaupunkiympäristöihin sekä niiden elinkeinoelämän tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen.  

Pitkäjänteinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden kanssa on keskeinen osa yliopistojen toimintaa Lahdessa. Yhteistyötä on toteutettu mm. päijäthämäläisten kumppanien kanssa tehtyjen lukuisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta sekä tuomalla alueelle uusia koulutusmahdollisuuksia. 

Yliopistojen toiminta Lahdessa on kiinteästi sidoksissa yliopistojen muiden kampusten toimintaan. Tiiviit yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin ja kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin mahdollistavat Niemen tiedeyhteisön kunnianhimoisen ja korkealaatuisen tutkimus-, kehittämis- ja opetustoiminnan. 

Lisätietoja: Helsingin yliopiston tutkimus Lahdessa ja LUT-yliopiston tutkimus Lahdessa

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram