TUTKIMUS

Niemen kampuksella Lahdessa toimii omaleimainen kansainvälisen tason tiedeyhteisö, jonka muodostavat noin 200 asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja LUT-yliopistosta. Yliopistoilla on alueella toisiaan täydentävää osaamista erityisesti kaupunkiympäristöihin sekä niiden elinkeinoelämän tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen.  

Pitkäjänteinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden kanssa on keskeinen osa yliopistojen toimintaa Lahdessa. Yhteistyötä on toteutettu mm. päijäthämäläisten kumppanien kanssa tehtyjen lukuisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta sekä tuomalla alueelle uusia koulutusmahdollisuuksia. 

Yliopistojen toiminta Lahdessa on kiinteästi sidoksissa yliopistojen muiden kampusten toimintaan. Tiiviit yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin ja kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin mahdollistavat Niemen tiedeyhteisön kunnianhimoisen ja korkealaatuisen tutkimus-, kehittämis- ja opetustoiminnan. 

Lisätietoja: Helsingin yliopiston tutkimus Lahdessa ja LUT-yliopiston tutkimus Lahdessa

Professuurit Niemen kampuksella

Helsingin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Tom Jilbert, Akvaattisen biogeokemian apulaisprofessori
Ian MacGregor Fors, Kaupunkiluonnon biodiversiteetin professori
Martin Romantschuk, Ympäristöbioteknologian professori (emeritus)
Heikki Setälä, Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori

Humanistinen tiedekunta

Arto Haapala, estetiikan professori

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Michael Boy, ilmakehätieteen ja sovelletun matematiikan professori (yhteisprofessuuri LUT-yliopiston kanssa)

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ilkka Pietilä, sosiaaligerontologian apulaisprofessori

LUT-yliopisto

School of Engineering Science (LENS)

Industrial Engineering and Management
Professori Vesa Harmaakorpi, tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät
Professori Tuomo Uotila, innovaatiojohtaminen
Professori Timo Pihkala, johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys
Professori Helinä Melkas, tuotantotalous, erityisesti palveluinnovaatiot
Professori Hannu Rantanen, tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous
Apulaisprofessori Minna Saunila, tuotantotalous, kestävät globaalit tuotantojärjestelmät
Professori Juhani Ukko, suorituskyvyn johtamisjärjestelmät
Apulaisprofessori Satu Pekkarinen, tuotantotalous, sosiotekninen transitio palveluissa
Apulaisprofessori Lobna Hassan, tuotantotalous, sosiotekninen transitio palveluissa

Työelämäprofessori Harri Koponen

Software Engineering
Apulaisprofessori Sami Hyrynsalmi, ohjelmistotekniikka, erityisesti modernit ohjelmistot
Professori Maria Paasivaara, empiirinen ohjelmistotuotanto

Separation Science
Professori Mari Kallioinen-Mänttäri, biojalostuksen erotustekniikka
Professori Tuomas Koiranen, kemiantekniikan prosessijärjestelmät
Apulaisprofessori Rama Layek, biopolymeerit ja niiden tuotanto
Apulaisprofessori Kristian Melin, prosessi- ja tehdassuunnittelu biojalostukseen
Professori Tuomo Sainio, biojalostuksen erotustekniikka

Computational and Process Engineering
Professori Michael Boy, ilmakehätiede ja sovellettu matematiikka, yhteisprofessuuri Helsingin yliopiston kanssa

School of Energy Systems (LES)

Professori Lassi Linnanen, ympäristötekniikka, ympäristötalous ja ympäristöjohtaminen
Apulaisprofessori Jarkko Levänen, kestävyystiede, uudet sosioekologiset mallit
Apulaisprofessori Ville Uusitalo, kestävyystiede, kiertotalous, erityisesti liikenne
Professori Lassi Aarniovuori, sähköinen liikenne
Apulaisprofessori Laura Kainiemi, kestävät ratkaisut

School of Business and Management (LBM)

Knowledge Management
Professori Aino Kianto, tietojohtaminen
Apulaisprofessori Henri Hussinki, liiketoiminta-analytiikka, erityisesti analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit

Marketing
Apulaisprofessori Jenni Sipilä, markkinointi, erityisesti asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä
Apulaisprofessori Jarkko Niemi, myynnin johtaminen
Apulaisprofessori Anisur Faroque, kansainvälinen markkinointi

Työelämäprofessori Sami Sykkö

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram