OPISKELU

Tenttiminen

 

Sähköinen tenttiminen eli EXAM

Niemen kampuksella on sähköisen tenttimisen EXAM-tila osoitteessa Niemenkatu 73, huone C 207. EXAM-tilassa käytetään Examinarium-tenttijärjestelmää, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. EXAM-tilassa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. 

Tilassa on korkeakoulukohtaisia tietokoneita sekä koneita, joilla voi suorittaa useiden eri korkeakoulujen exam-tenttejä eli nk. tenttivierailun.  Verkkosivulta https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ voi tarkistaa, mitkä korkeakoulut ovat jo mukana nk. tenttivierailusopimuksessa.

Helsingin yliopiston tenttejä voi tehdä tenttivierailun kautta, niille ei ole enää omaa konetta.

Niemenkadun exam-tilan tulo-ohjeet ja aukioloajat https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminen/exam-tenttitilat/lahden-kampus-exam

LUT-yliopiston ohjeet tenttivierailusta https://elut.lut.fi/fi/opintojen-suorittaminen/tenttiminen/exam-sahkoinen-tenttiminen/exam-tenttivierailu

  

Siirtotentti

Perinteisen paperisen etätenttimahdollisuuden (siirtotentti) korkeakoulujen opiskelijoille tarjoaa Lahti-Piste kauppakeskus Triossa arkisin klo 8 -18 välisenä aikana. Lahti-Pisteellä ei voi tehdä sähköistä tenttiä.  

Opiskelijan tulee itse varmistaa korkeakoulustaan, että etätentti Lahti-Pisteellä onnistuu. Lahti-Piste tarjoaa etätenttimahdollisuutta myös ulkomaisissa kouluissa opiskeleville. Etätentin hinta on 40€Ohjeet ja ilmoittautuminen. 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram