OPISKELU

Tenttiminen

 

Sähköinen tenttiminen eli EXAM

Niemen kampuksella on sähköisen tenttimisen EXAM-tila osoitteessa Niemenkatu 73, huone C 207. EXAM-tilassa käytetään Examinarium-tenttijärjestelmää, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. EXAM-tilassa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta. 

Tilassa on korkeakoulukohtaisia tietokoneita, jotka on merkitty LAB-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston omille tenttijöille. Tilassa on myös koneita, joilla voi suorittaa useiden eri korkeakoulujen exam-tenttejä eli nk. tenttivierailun.  Verkkosivulta https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/ voi tarkistaa, mitkä korkeakoulut ovat jo mukana nk. tenttivierailusopimuksessa ja mahdollistavat tenttimisen myös Niemen kampuksen tilassa.  

Tenttijä noudattaa aina oman korkeakoulunsa tenttimisohjeita 

Ohjeistus LUT  

Ohjeistus HY  

Tilan tarkempi ohjeistus virka-ajan ulkopuolisille tenteille: Mikäli opiskelija aloittaa tentin klo 7-8 tai klo 16-20 välillä, tullaan sisälle B1 tai A1 ovesta sähköavaimella. Sama avain käy EXAM-tilan oveen. Pääovi, josta pääsee ilman avainta sisään, on auki vain klo 8-16. Jos opiskelijalla ei ole avainta, hän voi lainata sellaisen etukäteen Tiedepuiston aulapalveluista arkisin klo 8-16. HUOM! Rakennuksesta tulee poistua ehdottomasti ennen klo 21.45.  

Voit aina kysyä lisätietoa ja neuvoja Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksiköstä  

  

Siirtotentti

Perinteisen paperisen etätenttimahdollisuuden (siirtotentti) korkeakoulujen opiskelijoille tarjoaa Lahti-Piste kauppakeskus Triossa arkisin klo 8 -18 välisenä aikana. Lahti-Pisteellä ei voi tehdä sähköistä tenttiä.  

Opiskelijan tulee itse varmistaa korkeakoulustaan, että etätentti Lahti-Pisteellä onnistuu. Lahti-Piste tarjoaa etätenttimahdollisuutta myös ulkomaisissa kouluissa opiskeleville. Etätentin hinta on 40€Ohjeet ja ilmoittautuminen. 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram