LUT-yliopiston kasvu nosti lahtelaisen yliopistoiminnan vuosittaisen toimintavolyymin ensimmäistä kertaa yli 20 miljoonan euron. Laajentunut opintotarjonta näkyy opiskelijamäärän voimakkaana kasvuna.  

Lahden Yliopistokampus kerää vuosittain Helsingin yliopistolta ja LUT-yliopistolta tietoja niiden Päijät-Hämeessä tai Päijät-Hämeeseen suuntautuvasta toiminnasta. Vuoden 2023 luvut kertovat viime vuosien positiivisen vireen jatkuneen.

Historiallinen lahjoitus ja EMRC vuoden kohokohtia

Helmikuussa 2024 julkistettiin kaikkien aikojen yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle: lahtelainen yrittäjäpariskunta Anja ja Jalo Paananen olivat lahjoittaneet viisi miljoonaa euroa LUT-yliopistolle. Lahjoitus annettiin myynnin ja markkinoinnin koulutukseen ja tutkimukseen.

Marraskuussa 2023 avattiin Kempowerin ja LUT-korkeakoulujen yhteinen sähköisen liikenteen tutkimuskeskus EMRC (Electronic Mobility Research Center). Monitieteellinen tutkimuskeskus tutkii sähköisen liikenteen kehitystä teknologian, liiketoiminnan ja yhteiskunnan näkökulmista.

Opiskelijamäärä kasvoi jälleen voimakkaasti. LUT-yliopiston Lahden kampuksen kahdeksassa maisteriohjelmassa ja kolmessa kandidaatin ohjelmassa oli syksyllä yhteensä yli 1400 opiskelijaa. Ohjelmistotekniikka on koulutusaloista selvästi suurin.

Yliopistojen yhteistyö konkretisoitui ilmakehätieteissä

Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ilmakehätieteiden ja sovelletun matematiikan yhteisprofessuurista edellisenä vuonna alkanut yhteistyö syveni viime vuonna perustetun uuden tutkimuskeskuksen, Atmospheric Modelling Centre Lahden myötä. Keskus pyrkii löytämään uutta tietoa ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja ilmansaasteisiin soveltamalla tekoälytekniikoita ilmakehätieteisiin.

Helsingin yliopisto jatkoi ympäristötieteiden tutkimusta Lahden alueella useiden hankkeiden kautta. Elintarviketutkimuksen saralla verkostoituminen maakunnan ruokayritysten kanssa oli aktiivista ja positiiviset kokemukset poikivat syvempään yhteistyöhön ja tuotekehitykseen tähtäävän jatkohankkeen vuodelle 2024.

Tiedekasvatus tavoittaa jo tuhansia nuoria

Lahden JunnuYliopisto on ainutlaatuinen kokonaisia ikäluokkia kattava tiedepolku. Yliopistojen asiantuntijat ovat tuottaneet suuren osan opetussisällöistä, joten paikalliset nuoret pääsevät inspiroitumaan uusimmasta tutkimustiedosta.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus parantaa alueen lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista kerhojen, leirien ja opetuksen kautta. Yhteensä JunnuYliopiston ja LUMA-keskuksen tiedekasvastustoiminta tavoitti vuonna 2023 jo yli 4000 lasta ja nuorta.

Lahden tiedeyhteisö verkostoituu yhä tiiviimmin

Lahden Yliopistokampus teetti myös vapaaehtoisen kyselyn LUTin ja HY:n Lahdessa toimiville tutkijoille koskien hankkeiden yhteistyöverkostoja. Vastaava kysely on tehty vuodesta 2019 alkaen ja se koskee vain sellaisia hankkeita, joilla on ollut yhteistyökumppaneita. Tutkijat ilmoittivat olleensa mukana 40 hankkeessa, joilla oli yhteensä 199 yhteistyökumppania.

Yhteistyöhankkeet ovat vain yksi yliopistoyhteistyön muoto työharjoitteluiden, lopputöiden, konsultoinnin ja pitkäkestoisten yhteistyösopimusten rinnalla. Näin ollen yliopistojen sekä alueella että laajemmin tekemän yhteistyön määrä on vielä kyselyn tuloksiakin selvästi suurempi, mikä korostaa niiden ainutlaatuista merkitystä alueelliselle TKI-toiminnalle.

Tutustu vuoteen 2023

Katsaus vuoteen 2023: lue tästä

Yliopistotoiminta Lahdessa lukuina 2023: lue tästä

Yliopistoyhteistyö TKI-hankkeissa 2019–2023: lue tästä

Lisätietoa

Minna Maija Salomaa

Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri

+358 50 595 8953
minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi