TUTKIMUS

Tiedeyhteisö Niemen kampuksella

Niemen kampuksella Lahdessa toimii omaleimainen kansainvälisen tason tiedeyhteisö, jonka muodostavat noin 200 asiantuntijaa Helsingin yliopistosta ja LUT-yliopistosta. Yliopistoilla on alueella toisiaan täydentävää osaamista erityisesti kaupunkiympäristöihin sekä niiden elinkeinoelämän tutkimukseen ja kehittämiseen liittyen.

Pitkäjänteinen yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden kanssa on keskeinen osa yliopistojen toimintaa Lahdessa. Yhteistyötä on toteutettu mm. päijäthämäläisten kumppanien kanssa tehtyjen lukuisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kautta sekä tuomalla alueelle uusia koulutusmahdollisuuksia.

Yliopistojen toiminta Lahdessa on kiinteästi sidoksissa yliopistojen muiden kampusten toimintaan. Tiiviit yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin ja kansainvälisiin asiantuntijaverkostoihin mahdollistavat Niemen tiedeyhteisön kunnianhimoisen ja korkealaatuisen tutkimus-, kehittämis- ja opetustoiminnan.

Lisätietoja:

Helsingin yliopiston tutkimus Lahdessa ja LUT-yliopiston tutkimus Lahdessa

 

Professuurit Niemen kampuksella

Helsingin yliopisto

Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma

Tom Jilbert, Akvaattisen biogeokemian apulaisprofessori
Ian MacGregor Fors, Kaupunkiluonnon biodiversiteetin professori
Martin Romantschuk, Ympäristöbioteknologian professori
Heikki Setälä, Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori

Humanistinen tiedekunta
Arto Haapala, estetiikan professori

Valtiotieteellinen tiedekunta
Ilkka Pietilä, sosiaaaligerontologian apulaisprofessori

LUT-yliopisto

School of Engineering Science

Professori Vesa Harmaakorpi, tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät
Apulaisprofessori Sami Hyrynsalmi, ohjelmistotekniikka, erityisesti modernit ohjelmistot
Professori Mari Kallioinen, biojalostuksen erotustekniikka
Professori Tuomas Koiranen, kemiantekniikan prosessijärjestelmät
Apulaisprofessori Rama Layek, biopolymeerit ja niiden tuotanto
Apulaisprofessori Kristian Melin, prosessi- ja tehdassuunnittelu biojalostukseen
Professori Helinä Melkas, tuotantotalous, erityisesti palveluinnovaatiot
Professori Maria Paasivaara, empiirinen ohjelmistotuotanto
Professori Timo Pihkala, johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys
Professori Hannu Rantanen, tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous
Professori Tuomo Sainio, biojalostuksen erotustekniikka
Professori Tuomo Uotila, innovaatiojohtaminen

School of Energy Systems

Professori Lassi Linnanen, ympäristötekniikka, ympäristötalous ja ympäristöjohtaminen
Professori Helena Kahiluoto, kestävyystutkimus, kestävyystiede
Apulaisprofessori Jarkko Levänen, kestävyystiede, uudet sosioekologiset mallit
Apulaisprofessori Ville Uusitalo, kestävyystiede, kiertotalous, erityisesti liikenne

School of Business and Management

Professori Aino Kianto, tietojohtaminen
Apulaisprofessori Henri Hussinki, liiketoiminta-analytiikka, erityisesti analytiikkaan perustuvat liiketoimintamallit
Apulaisprofessori Jenni Sipilä, markkinointi, erityisesti asiakas- ja kuluttajakäyttäytyminen digitaalisessa ympäristössä

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram