PALVELUT

Yliopistokampuksen palvelut

Lahden Yliopistokampus toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan eri toimijoiden kanssaTavoitteenamme on yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden lisääminen. Tähän pyrimme tarjoamalla palveluita ja yhteistyömahdollisuuksia joustavasti ja matalalla kynnykselläTutustu palvelutarjontaan ja ota yhteyttä! 

Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yhteistyöhankkeet, tutkimus, opiskelijayhteistyö, vierailuluennot ja asiantuntijapalvelut. 

Lue lisää palveluista yrityksille 

Lahden Yliopistokampuksella toteutetaan aktiivisesti lapsille ja nuorille suunnattua tiedekasvatustoimintaa. Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen. Vuoden 2021 kuluessa käynnistetään Lahden JunnuYliopisto –toiminta, jonka kautta kaikki lahtelaiset lapset ja nuoret tuodaan kosketuksiin tieteen kanssa koulu- ja opiskelupolkunsa aikana. 

Lue lisää tiedekasvatuksesta

Lahden tiedeyhteisön asiantuntemus on median edustajien ja muiden kiinnostuneiden käytössä. Yliopistokampus auttaa löytämään vastauksia kysymyksiin ja etsii sopivia asiantuntijoita.  

Lue lisää palveluista medialle

Tapahtumat ovat keskeinen osa Lahden Yliopistokampuksen toimintaa. Seminaarit, yleisöluennot ja suuren yleisön tiedetapahtumat tuovat yliopistojen osaamista alueen käyttöön ja lisäävät vuorovaikutusta eri asiantuntijaryhmien välillä. 

Lue lisää tapahtumista

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram