OPISKELU

Apurahamahdollisuuksia Lahden seudulla

Lahden seudulla on monia mahdollisuuksia hakea apurahoja ja stipendejä opintoihin ja tutkimustyöhön. Tutustu esimerkiksi näihin: 

Tiedejatutkimus.fi -sivuston haulla voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin.

Asikkalan kunta tarjoaa vuosittain kymmenelle opinnäytetyön tekijälle 500-1000 euron stipendin, mikäli opinnäytetyö kohdistuu Asikkalan kuntaan tai Asikkalan kunnan yrityksiin tai yhdistyksiin.

Askon Säätiö tukee apurahoin  suomalaisen muotoilu-​ ja ympäristökulttuurin kehittämistä ja lähiympäristömme teollisten tuotteiden laadun kohottamista.

Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa innovatiivista ja käytäntölähtöistä tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin. Apurahoja myönnetään Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille. 

Hämäläisten ylioppilassäätiö jakaa vuosittain apurahoja ja stipendejä jäsenilleen. 

PHP-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä Päijät-Hämeessä sekä tukea ICT-liiketoimintaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Lahden Teollisuusseuran Säätiö jakaa apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja, joilla edistetään Lahden sekä sen ympäristön taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.  

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö jakaa apurahoja, joilla tuetaan Lammin biologisella asemalla tehtäviä pro gradu –tutkielmia sekä rahoitetaan väitöskirjatutkimusten kustannuksia. 

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja. 

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä varten käytettäväksi LUT-yliopistossa mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön. 

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön tehtävänä on tukea tieteellistä sekä soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä myöntämällä apurahoja hankkeiden toteuttajille. Säätiö tarjoaa mahdollisuuksia yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus-/ kehittäjäryhmille. 

Onni ja Hilja Tuovisen säätiö tukee päijäthämäläisiä etusijassa karjalaisista vanhemmista polveutuvia teknillisen alan ja ympäristöekologian opiskelijoita, sydänsairauksien ja diabeteksen tutkimusta ja hoitoa, avun ja hoidon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria sekä Tuovisen Liikenne Oy:n tai Lahden Liikenne Oy:n palveluksessa olleita linja-autonkuljettajia. 

Padasjoen Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen ja koulutuksen edistäminen Päijät-Hämeen alueella. Alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ja tallentaminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla taloudellisesti tutkimustyötä ja koulutusta. 

Suomen kultttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. 

Lahden Yliopistokampuksen starttiraha opinnäytetyöntekijöille

Lahden Yliopistokampus myöntää 500 euron starttirahoja yliopisto-opiskelijoille opinnäytteiden tekoon  Edellytyksenä on, että työtä suunnitellaan ja startataan yhteistyössä Lahden seudulla sijaitsevan organisaation kanssa tai se on muuten alueelle hyödyllinen. Starttiraha on tarkoitettu ensisijaisesti opinnäytetyön suunnitteluvaiheeseen, esimerkiksi matkoihin Lahteen tai yrityskontaktointityöhön. Lahden Yliopistokampus voi tarjota apuaan kontaktointityöhön.

Kevään 2024 haku on auki ja päättyy 31.3.2024.

Hakulomake: https://www.lyyti.fi/questions/08df1fca82

Lisätietoa:

asiantuntija Ilmari Pirkkamaa
ilmari.pirkkamaa@lahdenyliopistokampus.fi
+358 50 465 5468

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram