TUTKIMUS

Kuluttajanäkemykset kestävien ruokatuotteiden kehityksen vauhdittajana -hanke

Ruoka ja juoma ovat Päijät-Hämeen maakuntastrategian yhtenä kärkenä ja maakunnassa toimii aktiivisesti Viljaklusteri. Elintarvikealan uudet kehityshankkeet alueella ovat vahvistaneet TKI-toimintaa ja ruokasektorin toimijoiden yhteistyötä. Helsingin yliopiston uuden hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista kuluttajanäkemysten hyödyntämisestä tuotekehityksen tukena.

Uusi hanke on jatkoa Päijät-Hämeessä vuonna 2023 toteutetulle Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruoalle -hankkeelle, jonka yhteydessä järjestettiin seminaari- ja työpajasarja elintarvikealan ajankohtaisista teemoista. Molempien hankkeiden vetäjänä toimii maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattori Ulla Hoppu.

Vuoden 2024 alusta käynnistynyt Kuluttajanäkemykset kestävien ruokatuotteiden kehityksen vauhdittajana -hanke toteutetaan Päijät-Hämeen liiton AKKE-rahoituksella ja sen toteuttaa maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan pk-yritykset sekä ravintolat ja ruokapalvelut. Tavoitteena on lisätä alueen yritysten ja muiden ruokasektorin toimijoiden tietoa ja osaamista kuluttajanäkemysten hyödyntämisestä tuotekehityksen tukena.

Yritysten tarpeiden mukaan voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia kuluttajakyselyitä tai pilotoida kuluttajien osallistumista tuotekehityshankkeeseen. Hankkeen toimenpiteet edistävät alueen yritysten kuluttajaodotusten ymmärrystä ja tukevat Päijät-Hämeen vihreän siirtymän ohjelman mukaista kestävää ruokajärjestelmää.

Lisätietoa

Ulla Hoppu

Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
ulla.hoppu@helsinki.fi
+358 29 4157616

 

Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruoalle -hanke 2023

Innovaatiohanke toteutettiin vuoden 2023 aikana. Sen päätavoitteena oli edistää ruokasektorin innovaatiotoimintaa, ja terveellisten ja kestävien elintarvikkeiden kehitystä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeen kohderyhmänä olivat etenkin elintarvikealan pk-yritykset. Hankkeen rahoittaja oli Päijät-Hämeen liitto (AKKE-rahoitus).

Hankkeessa kartoitettiin yritysten tarpeita ja haasteita kehitystyössä, ja etsittiin niihin ratkaisuja ja tarjottiin tukea. Seminaarit ja työpajat ajankohtaisista ruokateemoista tarjosivat alueen toimijoille tietoa ja kannustusta uusiin kehityshankkeisiin. Hanke edisti yliopistojen, etenkin Helsingin yliopiston ja yritysten yhteistyötä, ja alueen ruokatoimijoiden verkostoitumista. Hanke tuki osaltaan alueen kehittymistä kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijäksi.

Hankkeen tapahtumat

28.3.2023 Yliopistoyhteistyöllä kestävän ja terveellisen ruoan innovaatioihin

Lisätietoa

6.9.2023 Luonnontuotteiden (metsämarjat, sienet ja villiyrtit) uusia mahdollisuuksia elintarvikealalla

Lisätietoa

10.10.2023 Kotimaista kasviproteiinia ruokalautaselle

Lisätietoa

1.11.2023 Kehittyvä ja vastuullinen Päijät-Hämeen viljasektori

Lisätietoa

Ota yhteyttä

Ulla Hoppu ulla.hoppu@helsinki.fi 050 340 3452

Marju Prass marju.prass@helsinki.fi 050 593 7788

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram