Nuorten hyvinvointi parani uudella työpajatoiminnalla Lahdessa

Helsingin yliopiston Palmenia toimi Polku- Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hankkeen päätoteuttajanaLuonto toimii, kun nuorten hyvinvointia halutaan parantaaHelsingin yliopiston Polku-pilottihankkeen tulokset osoittavat, että uusi...

LUTin väitöstilaisuus biokaasusta

Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, toteaa DI Ville Uusitalo väitöstutkimuksessaanLahdessakin  työskentelevän diplomi-insinööri Ville Uusitalon ympäristötekniikan alaan kuuluva...

Lahden tiedepäivä onnistui jälleen

Yleisö löysi Lahden tiedepäivään ja Fellmanniassa käytiin vilkasta tiedekeskustelua.Lahden tiedepäivässä esitettiin yli 32 tieteellistä esitystä, lisäksi päivään kuului Päijät-Hämeen tutkimusseuran...

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma käynnistynyt

Päämääränä on lisätä 6-16 vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä.Kuusivuotinen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma on käynnistynyt. Ohjelman päämääränä on lisätä 6-16 -vuotiaiden...

Tervetuloa Lahden tiedepäivään 11.11.2014 Fellmanniaan

Lahden tiedepäivä tarjoaa jälleen katsauksen alueelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseenAlueellinen tutkijayhteisö tarjoaa kymmeniä esityksiä jo perinteeksi muodostuneeseen Päijät-Hämeen tiedetapahtumaan, Lahden...