Nuorten hyvinvointi parani uudella työpajatoiminnalla Lahdessa

Helsingin yliopiston Palmenia toimi Polku- Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hankkeen päätoteuttajana Luonto toimii, kun nuorten hyvinvointia halutaan parantaa Helsingin yliopiston Polku-pilottihankkeen tulokset osoittavat, että uusi...

LUTin väitöstilaisuus biokaasusta

Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, toteaa DI Ville Uusitalo väitöstutkimuksessaan Lahdessakin  työskentelevän diplomi-insinööri Ville Uusitalon ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Potential for Greenhouse Gas Emission...

Lahden tiedepäivä onnistui jälleen

Yleisö löysi Lahden tiedepäivään ja Fellmanniassa käytiin vilkasta tiedekeskustelua. Lahden tiedepäivässä esitettiin yli 32 tieteellistä esitystä, lisäksi päivään kuului Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirjan Lahden paikka, Lahden paikat julkistus ja paneeli sen...

LUMA SUOMI -kehittämisohjelma käynnistynyt

Päämääränä on lisätä 6-16 vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä. Kuusivuotinen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma on käynnistynyt. Ohjelman päämääränä on lisätä 6-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella...

Tervetuloa Lahden tiedepäivään 11.11.2014 Fellmanniaan

Lahden tiedepäivä tarjoaa jälleen katsauksen alueelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen Alueellinen tutkijayhteisö tarjoaa kymmeniä esityksiä jo perinteeksi muodostuneeseen Päijät-Hämeen tiedetapahtumaan, Lahden tiedepäivään. Pääteemoina tulevat edelleen esille...