Luontoverkoston suunnitelmia

Mun juttu -hankkeen LUT Lahden osatoteuttaja organisoi Luonnosta hyvinvointia -työpajan helmikuun alussa. Tilaisuudessa kuultiin Jari Kujalan esitys Luonnon hyödyntäminen koulu ja sote -yhteistyössä sekä Anja Yli-Viikarin alustus Green Care -toiminta ja nuorten...

Sosiaaligerontologian professori haussa Helsingin yliopistolla

Sosiaaligerontologiassa vanhenemista ja vanhuutta tutkitaan niin makro- kuin mikrotasollakin. Tutkimuksen kohteita ovat väestön ikärakenteen muutoksen virittämät yhteiskuntapoliittiset haasteet sekä ikääntyvien ihmisten elämänkulku ja yksilöllinen vanheneminen...

Epäluuloa vai yhteistyötä – yrittäjien verkostoitumisesta

Dosentti Janne Matikainen on julkaissut selvityksen yrittäjä- ja yritysverkostoista Päijät-Hämeessä. Janne työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen tutkimusalueensa liittyvät internetin ja sosiaalisen median...