Lahdessa toimiva LUT-yliopiston tuotantotalouden osaston Innovatiiviset organisaatiot ja kestävä yhteiskunta -tutkimustiimi on aktiivisesti mukana kehittämässä kymmentä innovatiivista ratkaisua terveys- ja hoivapalveluiden negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi laajassa CARING NATURE -hankkeessa. Yhdeksäntoista kumppanin eurooppalaista hanketta rahoittaa Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Yhteydet ilmastokriisin ja terveys- ja hoivajärjestelmien haasteiden välillä eivät ole vielä kunnolla tunnistettuja. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin 5–15 % teollistuneiden maiden hiilidioksidipäästöistä johtuu terveyspalveluista. Samanaikaisesti terveys- ja hoivajärjestelmät ovat taloudellisessa myllerryksessä. Tarvitaan tietoa siitä, millaisia ympäristön kannalta kestävät terveys- ja hoivajärjestelmät ovat ja miten niitä voidaan edistää.

Pohjoismaisen Nordic Innovation -organisaation mukaan kestävä terveydenhoito kattaa kestävien palveluympäristöjen ja teknologioiden lisäksi ihmisten kestävän käyttäytymisen ja käytänteet. Ympäristökysymykset eivät ole terveys- ja hoiva-alan kehityksen keskeinen ajuri, mutta työntekijöiden ja palveluntarjoajien kiinnostus niitä kohtaan on kasvussa. Toisaalta kestävien innovaatioiden käyttöönottoon voivat vaikuttaa vastarinta ja hierarkiset esteet.

CARING NATURE -hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurista muutosta terveys- ja hoiva-alalla ja näin tukea kehitystä kohti kestäviä, ympäristöystävällisiä terveys- ja hoivajärjestelmiä. Tämä edellyttää ratkaisuja, jotka ovat vaikuttavia, kustannuksiltaan kohtuullisia sekä hyväksyttäviä kaikille sidosryhmille.

CARING NATURE kehittää 10 innovatiivista ratkaisua, jotka koskevat rakentamista, jätehuoltoa, etähoitoa, hallinnollisia käytäntöjä ja henkilöstön osallistamista. Näillä pyritään vähentämään terveys- ja hoiva-alan negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttamatta kuitenkaan haittaa potilaiden ja palveluntarjoajien turvallisuudelle. Hankkeeseen osallistuu 19 kumppania yhdestätoista EU-maasta vuosina 2024–2026.

LUT-yliopisto vastaa henkilöstön osallistamismallin kehittämisestä. Malli yhteiskehitetään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa, minkä jälkeen sitä testaavat ja arvioivat neljä muuta eurooppalaista terveys- ja hoiva-alan organisaatiota.

CARING NATURE -hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon Europe -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (sopimus nro 101137340).

teksti: Helinä Melkas, Riika Saurio, Hilkka Laakso, Anne Pässilä, Satu Pekkarinen

Lisätietoa

https://www.lut.fi/en/projects/climate-neutral-initiatives-growing-health-and-care-unmet-requirements-caring-nature

https://caringnature.eu

Helinä Melkas

professori, LUT-yliopisto

040 588 1400

helina.melkas@lut.fi