Lahtelainen ympäristökemian tutkija Anna-Lea Rantalainen: ”Lääkeaineiden pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa haittoja ympäristölle”

Lahtelainen ympäristökemian tutkija Anna-Lea Rantalainen: ”Lääkeaineiden pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa haittoja ympäristölle”

Lahdessa tehdään edistyksellistä tutkimusta, joka selvittää syöpälääkkeiden vaikuttavien aineiden hajoamista – tai hajoamattomuutta – jätevedenkäsittelyssä. Tähän mennessä tutkimustulokset eivät ole luonnon kannalta hyviä: syöpää tuhoava lääkeaine tuhoaa usein myös...