PALVELUT

Yrityksille

Lahdessa toimivat LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto tuottavat palveluita niin alueella kuin valtakunnallisestikin. Yliopistojen palvelutarjonnan lisäksi käytössäsi on myös Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön apu.

Yhteistyöhön tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi lataamalla alueella tuotetun Oppilaitosyhteistyö – käsikirja yrityksille -oppaan.

Yliopistojen tieteellisen tutkimuksen laaja pohja antaa mahdollisuudet monitieteelliselle ja -alaiselle yhteistyölle. Kyseessä voi olla tutkimusyhteistyöyhteistyö rahoituksien hakemisessa, isompi tai pienempi kehittämishanke tai innovaatioiden kaupallistaminen. Yliopistot tarjoavat myös opetusta yritysten kehittymisen pohjaksi ja jatkuvan oppimisen palveluita henkilökunnan tietotaidon lisäämiseksi.

Yritykset voivat hyödyntää yliopistojen opiskelijoiden osaamista ja teettää erilaisia heidän opintoihinsa kuuluvia töitä, joiden kautta yritys voi saada uutta tietoa ja tutustua mahdollisiin uusiin työntekijöihin. Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, osa-aikatöitä, kesätöitä ja projektitöitä.

Löydä oikea kontakti – Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö palveluksessasi

Jos et tiedä kehen ja mihin ottaisit yhteyttä, voit aina viestitellä tai soittaa Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikköön.  Me ohjaamme eteenpäin ja haemme oikean kontaktin tarpeeseesi. Yhteystiedot.

Verkostoidu ja näy yliopistoilla

Yliopistot järjestävät Lahdessa useita erilaisia verkostoitumistapahtumia, seminaareja, vierailuja, yritysprojekteja. Voit osallistua seminaariin, asiantuntijaluentoihin, verkostoitua, pitää puheenvuoron, tuoda yrityksesi toimintaa esiin.  Yrityksesi voi myös olla tutustumiskohde opiskelijaryhmälle tai voit muutoin esitellä yritystäsi potentiaalisena kumppanina tai työnantajana.

Voit seurata ajankohtaisia tapahtumia sivujemme tapahtumakalenterista  tai Facebook-sivuiltamme.

Hanki tutkimusyhteistyöllä uutta potkua yritykselle – yliopistojen palvelut yrityksille

Yliopistojen tutkimuspalvelut auttavat sinua ja yritystäsi. Voit tilata tutkimuksen tai tulla mukaan kumppaniksi yhteistyötutkimukseen tai kehittämishankkeeseen.  Yliopistojen tarjonta kattaa melkein kaikki tieteenalat insinööritieteistä humanistisiin aloihin ja kauppatieteistä yhteiskuntatieteisiin.

Helsingin yliopiston yksitoista tiedekuntaa ja muut tutkimusorientoituneet yksiköt tarjoavat lähes rajattomasti yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille. Lue lisää

LUT-yliopisto etsii tekniikan ja talouden osaamisella puhtaan energian, veden ja ilman ratkaisuja. Lahdessa tutkimus- ja kehittämisprojekteja on käynnissä useita kaupungin, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Lue lisää

CASE: Levämassasta kosmetiikkaa tutkimuksen avulla

Buustia lisäkoulutuksesta

Täydennyskoulutus tarjoaa henkilökunnallesi tutkittuun tietoon pohjautuvia käytännönläheisiä koulutuksia ja valmennuksia, joiden avulla kehitetään sekä yksilöitä että organisaatioita.

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa kaikille avointa yliopiston tutkintovaatimuksiin perustuvaa opetusta, niin lähiopetuksena kuin verkossakin. Myös kaikille avoimet MOOC-kurssit ovat yritystenkin hyödynnettävissä ja niitä voi opiskella omaan tahtiinsa.

LUT-yliopistolla on Lahdessa useita maisteriohjelmia, joista monet soveltuvat hyvin työn ohessa suoritettaviksi.

Tutustu Lahden seudun opintotarjontaan

Lue lisää koulutusmahdollisuuksista:

Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen palvelut (avoin yliopisto ja täydennyskoulutus, MOOC-kurssit)

LUT-yliopiston koulutuspalvelut yrityksille

LUT-yliopiston tutkintokoulutus Lahdessa

LUT-yliopiston ja Suomen muiden tekniikan alan opetusta antavien yliopistojen ilmainen opintotarjonta verkostoyliopisto FITechissä

CASE: Avoimen opinnoista voimaa yrittämiseen  

CASE: Saunainnovaatio maailmalle koulutuksen tuella 

Apua innovaatioiden kaupallistamiseen

LUT-yliopiston Green Campus Open ja Helsingin yliopiston Helsinki Innovation Services Ltd (HIS) auttavat rakentamaan siltoja yritysmaailman ja tutkijoiden välille, sekä muuntamaan tutkimustuloksia kaupallisiksi tuotteiksi.

CASE: Al­go­no­mi tuot­taa ar­vok­kai­ta mik­ro­le­viä teol­li­suu­den pois­to­ve­sis­tä  

Löydä uusi osaaja: opiskelija tai vastavalmistunut

JobTeaser -palvelu auttaa,  kun haluat rekrytoida harjoittelijan, etsit kesätyöntekijöitä, haluat teettää yliopistollisen  lopputyön (diplomityö, pro gradu) tai haluat löytää yritykselle tai projektille sopivan tekijän.

Valtakunnallisella JobTeaser-palvelulla tavoitat yliopisto-opiskelijat sekä vastavalmistuneet, palvelua käyttävät aktiivisesti mm. Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto.

Voit helposti tehdä palveluun oman hakusi ja määritellä, millaista osaajaa haet.  Palvelussa voit kohdentaa ilmoituksesi yhdeltä lomakkeelta eri koulutusaloille, sinun ei tarvitse tietää, minkä yliopiston hakua haluat käyttää. Ilmoittaminen on maksutonta.

JobTeaser (Aarresaari-palvelun sivustolla) https://www.aarresaari.net/ilmoita-yliopistoissa/

Jos etsit lopputyöntekijää, niin tältä sivulta löydät esimerkkejä jo tehdyistä töistä. Sivun lopussa löytyy myös tietoa siitä, miltä aihealueilta erityisesti Lahden seudulla löytyy lopputyöntekijöitä.

Yritykset voivat myös osallistua erilaisiin haastekisoihin ja projekteihin, joissa opiskelijaryhmät ratkovat yritysten haasteita.  Näissä tilanteissa on mahdollisuus luoda arvokkaita kontakteja opiskelijoihin ja yliopiston tutkijoihin,  ja kehittää yritystä uusin silmin. Lahdessa järjestetään korkeakoulujen yhteistyönä mm. Lahti Venture Program haastekisa.

Lisätietoja antaa

Kaisa Vuorivirta
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi
p. 050 3160528

 

Lue lisää yliopistojen rekrytointi- ja opinnäytetyöpalveluista:

CASE: Diplomityöllä kehitettiin prosessien johtamista

CASE: Lahti Venture Program tarjosi Muovijaloste Oy:lle kanavan olla yhteydessä tuleviin päättäjiin, asiakkaisiin ja uusiin työtekijöihin

Helsingin yliopiston työnantajapalvelut

LUT-yliopiston rekrytointipalvelut

Osta teknisiä palveluita ja laboratoriotöitä

Yliopistojen tutkimusinfrastruktuurit kuten laboratoriopalvelut, analyysipalvelut, mittaus- ja testauspalvelut ovat myös yritysten hyödynnettävissä:

LUT-yliopiston tekniset palvelut

Helsingin yliopistolla on Lahdessa laboratoriokokonaisuus Environmental Laboratory. Se on erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvä Lahden ympäristökampuksella sijaitseva laboratoriokokonaisuus, josta löytyvät valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin, ja mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. Lue lisää

Lisäksi Jokimaalla sijaitsee maaperän tutkimuskeskus Soilia. Pohjoismaiden ensimmäinen pilot-mittakaavan maaperäntutkimuskeskus Soilia tarjoaa ainutlaatuisen, todellisia olosuhteita vastaavan ympäristön maaperän, sedimenttien sekä pohja- ja pintavesien tieteelliselle perustutkimukselle, yritysten tuotekehitystoiminnassaan tarvitsemille soveltaville tutkimuksille sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiselle. Lue lisää

Lue lisää muista Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuripalveluista

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram