PALVELUT

Yrityksille

Yrittäjä – hyödynnä yliopistojen palveluita Lahdessa. Lahdessa toimivat LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto tuottavat palveluita niin alueella kuin valtakunnallisestikin. Yliopistojen palvelutarjonnan lisäksi käytössäsi on myös Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön apu. Hyvä paikka aloittaa on tutustua paikallisten toimijoiden yhteistyönä tuotettuun Oppilaitosyhteistyö – käsikirja yrityksille -oppaseen. Lataa tästä linkki1 tai linkki2.

Yliopistojen tieteellisen tutkimuksen laaja pohja antaa mahdollisuudet monitieteelliselle ja -alaiselle yhteistyölle. Kyseessä voi olla tutkimusyhteistyöyhteistyö rahoituksien hakemisessa, isompi tai pienempi kehittämishanke tai innovaatioiden kaupallistaminen. Yliopistot tarjoavat myös opetusta yritysten kehittymisen pohjaksi ja jatkuvan oppimisen palveluita henkilökunnan tietotaidon lisäämiseksi.

Yritykset voivat hyödyntää yliopistojen opiskelijoiden osaamista ja teettää erilaisia heidän opintoihinsa kuuluvia töitä, joiden kautta yritys voi saada uutta tietoa ja tutustua mahdollisiin uusiin työntekijöihin. Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, osa-aikatöitä, kesätöitä ja projektitöitä.

 

Löydä oikea kontakti – Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö palveluksessasi

Jos et tiedä kehen ja mihin ottaisit yhteyttä, voit aina viestitellä tai soittaa Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikköön.  Me ohjaamme eteenpäin ja haemme oikean kontaktin tarpeeseesi. Yhteystiedot.

 

Verkostoidu ja näy yliopistoilla

Yliopistot järjestävät Lahdessa useita erilaisia verkostoitumistapahtumia, seminaareja, vierailuja, yritysprojekteja. Voit osallistua seminaariin, asiantuntijaluentoihin, verkostoitua, pitää puheenvuoron, tuoda yrityksesi toimintaa esiin.  Yrityksesi voi myös olla tutustumiskohde opiskelijaryhmälle tai voit muutoin esitellä yritystäsi potentiaalisena kumppanina tai työnantajana.

Voit seurata ajankohtaisia tapahtumia sivujemme tapahtumakalenterista  tai Facebook-sivuiltamme.

CASE: Match Made in Lahti: tapaa yliopistojen tulevaisuuden osaajia rekrymessuilla

 

Hanki tutkimusyhteistyöllä uutta potkua yritykselle – yliopistojen palvelut yrityksille

Yliopistojen tutkimuspalvelut auttavat sinua ja yritystäsi. Voit tilata tutkimuksen tai tulla mukaan kumppaniksi yhteistyötutkimukseen tai kehittämishankkeeseen.  Yliopistojen tarjonta kattaa melkein kaikki tieteenalat insinööritieteistä humanistisiin aloihin ja kauppatieteistä yhteiskuntatieteisiin.

Helsingin yliopiston yksitoista tiedekuntaa ja muut tutkimusorientoituneet yksiköt tarjoavat lähes rajattomasti yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille. Lue lisää

LUT-yliopisto etsii tekniikan ja talouden osaamisella puhtaan energian, veden ja ilman ratkaisuja. Lahdessa tutkimus- ja kehittämisprojekteja on käynnissä useita kaupungin, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa useita. Lue lisää

CASE: Levämassasta kosmetiikkaa tutkimuksen avulla

CASE: Päijät-Hämeen viljaklusteri luottaa tutkimuksen apuun

 

Buustia lisäkoulutuksesta

Täydennyskoulutus tarjoaa henkilökunnallesi tutkittuun tietoon pohjautuvia käytännönläheisiä koulutuksia ja valmennuksia, joiden avulla kehitetään sekä yksilöitä että organisaatioita.

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa kaikille avointa yliopiston tutkintovaatimuksiin perustuvaa opetusta, niin lähiopetuksena kuin verkossakin. Myös kaikille avoimet MOOC-kurssit ovat yritystenkin hyödynnettävissä ja niitä voi opiskella omaan tahtiinsa.

LUT-yliopistolla on Lahdessa useita maisteriohjelmia, joista monet soveltuvat hyvin työn ohessa suoritettaviksi.

Tutustu Lahden seudun opintotarjontaan

Lue lisää koulutusmahdollisuuksista:

Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen palvelut (avoin yliopisto ja täydennyskoulutus, MOOC-kurssit)

LUT-yliopiston täydennyskoulutus

LUT-yliopiston tutkintokoulutus Lahdessa

LUT-yliopiston ja Suomen muiden tekniikan alan opetusta antavien yliopistojen ilmainen opintotarjonta verkostoyliopisto FITechissä

CASE: Avoimen opinnoista voimaa yrittämiseen  

CASE: Saunainnovaatio maailmalle koulutuksen tuella

 

Apua innovaatioiden kaupallistamiseen

LUT-yliopiston Green Campus Open ja Helsingin yliopiston Helsinki Innovation Services Ltd (HIS) auttavat rakentamaan siltoja yritysmaailman ja tutkijoiden välille, sekä muuntamaan tutkimustuloksia kaupallisiksi tuotteiksi.

CASE: Nestejäähdytetty kestomagneettisähkökone – perustutkimuksesta ja onnekkaista sattumista nipuksi patentteja 

CASE: Al­go­no­mi tuot­taa ar­vok­kai­ta mik­ro­le­viä teol­li­suu­den pois­to­ve­sis­tä  

 

Löydä uusi osaaja: opiskelija tai vastavalmistunut

Ota yhteyttä yliopistoihin, kun haluat rekrytoida harjoittelijan, etsit kesätyöntekijöitä, haluat ehdottaa aihetta pro graduksi tai haluat löytää yritykselle tai projektille sopivan tekijän.

Kun haluat jättää ilmoituksen, jossa etsit yliopisto-opiskelijaa harjoitteluun, töihin, opinnäytetyötä tekemään niin käytä hyväksesi yliopistojen yhteistä Aarresaari-palvelua. Voit kohdentaa hakusi tietylle alueelle, yliopistolle, koulutusalalle jne. Tutustu Aarresaari-palveluun

Yritykset voivat myös osallistua erilaisiin haastekisoihin ja projekteihin, joissa opiskelijaryhmät ratkovat yritysten haasteita.  Näissä tilanteissa on mahdollisuus luoda arvokkaita kontakteja ja kehittää yritystä  uusin silmin.

Lahdessa järjestetään yhteistyönä mm. Lahti Venture Program syksyisin

Lue lisää yliopistojen rekrytointi- ja opinnäytetyöpalveluista:

Helsingin yliopiston työnantajapalvelut

LUT-yliopiston opinnäyte- ja harjoitustyöt

LUT-yliopiston rekrytointipalvelut

CASE: Diplomityöllä kehitettiin prosessien johtamista

CASE: Lahti Venture Program tarjosi Muovijaloste Oy:lle kanavan olla yhteydessä tuleviin päättäjiin, asiakkaisiin ja uusiin työtekijöihin

Lisää caseja Lahdesta

 

Osta teknisiä palveluita ja laboratoriotöitä

Yliopistojen tutkimusinfrastruktuurit kuten laboratoriopalvelut, analyysipalvelut, mittaus- ja testauspalvelut ovat myös yritysten hyödynnettävissä:

LUT-yliopiston tekniset palvelut

Helsingin yliopistolla on Lahdessa laboratoriokokonaisuus Environmental Laboratory. Se on erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvä Lahden ympäristökampuksella sijaitseva laboratoriokokonaisuus, josta löytyvät valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin, ja mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. Lue lisää

Lisäksi Jokimaalla sijaitsee maaperän tutkimuskeskus Soilia. Pohjoismaiden ensimmäinen pilot-mittakaavan maaperäntutkimuskeskus Soilia tarjoaa ainutlaatuisen, todellisia olosuhteita vastaavan ympäristön maaperän, sedimenttien sekä pohja- ja pintavesien tieteelliselle perustutkimukselle, yritysten tuotekehitystoiminnassaan tarvitsemille soveltaville tutkimuksille sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiselle. Lue lisää

Lue lisää muista Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuripalveluista

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram