PALVELUT

Tiedekasvatus

Lahden Yliopistokampuksella toteutetaan aktiivisesti lapsille ja nuorille suunnattua tiedekasvatustoimintaa. Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen.

Tiedekasvatustoimintojen keskuspaikkana on Niemen kampuksella sijaitseva Tiedeluokka SOLU, jossa järjestetään erilaisia tiedekerhoja ja –leirejä ja koulutuksia sekä tapahtumia suurelle yleisölle ja opetusvierailutoimintaa alueen kouluille ja oppilaitoksille. Opettajien ryhmilleen varaamien opetusvierailujen lisäksi Lahden 9. luokkien vierailuohjelma tuo vuosittain kaikki yli 1000 ikäryhmän oppilasta Tiedeluokka SOLUun tekemään luonnontiedetöitä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lahden kaupungin Sivistyksen palvelualueen kanssa.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus pyrkii toimimaan alueellisena yhteistyöverkostona yli organisaatiorajojen tavoitteenaan laadukkaan ja monipuolisen toiminnan tuottaminen alueen lapsille ja nuorille. Yhteistyökumppaneina Helsingin yliopiston lisäksi ovat mm Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto (LUT), LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus sekä useat maakunnan yritykset ja järjestöt. 

Tiedekasvatukseen panostetaan tulevina vuosina Lahden alueella entistä voimakkaammin. Vuoden 2021 kuluessa käynnistetään Lahden JunnuYliopisto –toiminta, jonka kautta kaikki lahtelaiset lapset ja nuoret tuodaan kosketuksiin tieteen kanssa koulu- ja opiskelupolkunsa aikana. Toiminnan ideana on tavoittaa kokonaiset ikäluokat kerrallaan ja esimerkiksi yllä mainittu, Tiedeluokka SOLUssa jo käynnissä oleva 9. luokkien vierailuohjelma tullaan sellaisenaan liittämään osaksi Lahden JunnuYliopistoa. Toimintaan osallistuvat tämänhetkisen suunnitelman mukaan esikoululaiset, 3., 5. ja 9. luokkalaiset sekä lukion 2. luokkalaiset. 

JunnuYliopiston ala- ja yläkoulun sisällöissä sivutaan mm vesitutkimusta, robotiikkaa, kierrätystä, maantiedettä ja kemiaa. Lukiolaiset pääsevät ratkaisemaan kuvitteellista, Lahteen iskenyttä ympäristökatastrofitilannetta koko koulupäivän mittaisessa, pelillisessä suurtapahtumassa, jossa heidän pitää soveltaa osaamistaan ja kekseliäisyyttään useilla tieteen aloilla yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Tapahtumaan suunnittelevat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Päijät-Hämeen LUMA-keskus, LUTyliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki sekä joukko alueellisia yrityksiä ja toimijoita.  

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram