LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampuksella toimivat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto muodostavat noin 200 asiantuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön, joka tekee monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa kattavasti opetusta tutkintokoulutuksesta tiedekasvatukseen. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja edistää toiminnallaan alueen kehittymistä. 

Lahden Yliopistokampus profiloituu tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittymisen tukemiseen. Yliopistoille yhteisiä teemoja Lahdessa ovat ympäristö ja kestävyys sekä yrittäjyys. Toiminta on keskittynyt Niemen kampukselle, jossa sijaitsevat Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön ja LAB-ammattikorkeakoulun tilat.

Yliopistokampuksen yhteistyöstä vastaavat ohjausryhmä ja johtoryhmä. Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö edistää käytännön yhteistyötä, jota toteutetaan lisäksi asiantuntijaryhmissä. 

 

Tutustu toimintaan ja seuraa: 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

 

Avainlukuja vuodelta 2019

Henkilökunta: 194

Rahoitus: 10,4 miljoonaa

TKI-hankkeiden volyymi: 3,8 miljoonaa

Tutkimusjulkaisua

Valmistunutta kandidaattia

Valmistunutta maisteria/diplomi-insinööriä

Valmistunutta tohtoria

Avoimeen yliopiston opiskelijaa

Täydennyskoulutusopiskelijaa

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram