LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön tehtävänä on yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden edistäminen. Koordinaatioyksikkö

YHDISTÄÄ alueen osaajia verkostoissaan

VIESTII yliopistoissa tehtävästä tutkimuksesta ja kehitystyöstä ja

EDISTÄÄ uusien avausten päätymistä toiminnaksi

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö on alueella toimivien yliopistojen palveluyksikkö, joka hoitaa yliopistojen yhteisiä viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä ja järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia. Toimintansa kautta yksikkö kokoaa ihmisiä, yliopistoja, sidosryhmiä ja organisaatioita yhteen rakentaen siltaa yliopistojen ja alueen elinkeinoelämän välille ja mahdollistaen uusien avausten saattamisen käytäntöön.

Koordinaatioyksikkö toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa myös LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa henkilöstötilaisuudet ja yleisötapahtumat sekä viestintä ja markkinointi.

Yksikkö vastaa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinoinnista ja toiminnasta.

Hankkeita

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö edistää tavoitteitaan myös hanketoiminnan kautta.

Gradukiihdyttämöhanke toteutetttin vuosina 2019-2021 Hämeen ELY-keskuksen rahoittamana ESR-hankkeena. Hankkeessa luotiin Gradukiihdyttämö-toimintamalli, jolla kiinnitetään opiskelijoita tekemään opinnäytteensä Lahden seudun yrityksiin. Syntyy lopputöitä, joista yritykset hyötyvät ja joiden aiheista on sovittu yhdessä yritysten kanssa.
Lue lisää ja tutustu malliin.

Sensus Communis – ympäristön arvostamisen uusi aika –hanke toteutettiin vuosina 2020-2021 Kestävä Lahti -säätiön rahoituksella. Hanke vastasi kulttuurin ja ympäristön kestämättömästi kehittyvän suhteen asettamaan haasteeseen tuomalla tieteen ja taiteen toimintatapoja yhteen kestävän kehityksen tukemiseksi.
Lue lisää ja tutustu hankkeen blogiin.

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke toteuttiin vuosina 2018-2020 ja sen päärahoittaja oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeessa tarjottiin nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opeteltiin luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla.
Lue lisää

Yhteystiedot

Niemenkatu 73 (B-osa)
15140 Lahti

info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Minna-Maija Salomaa, pääsihteeri

  • Yliopistokampuksen koordinointi sekä yliopistoyhteistyön kehittäminen ja hallinnointi
  • edunvalvonta
  • sidosryhmäyhteistyö

puhelin +358 50 595 8953
minna-maija.salomaa(at)lahdenyliopistokampus.fi

Noora-Helena Korpelainen, asiantuntija, Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti (KSEI)
puhelin +358 50 5908013
noora.korpelainen(at)helsinki.fi

Mari Merenluoto, asiantuntija
puhelin +358 50 321 3333
mari.merenluoto(at)lahdenyliopistokampus.fi

Ilmari Pirkkamaa, asiantuntija
puhelin +358 50 465 5468
ilmari.pirkkamaa(at)lahdenyliopistokampus.fi

Marju Prass, asiantuntija, Luontoaskel terveyteen -ohjelma
puhelin +358 50 593 7788
marju.prass(at)helsinki.fi

Salla Päivähonka, harjoittelija
puhelin +35850 5277155
salla.paivahonka@helsinki.fi

Kaisa Vuorivirta, asiantuntija
puhelin +358 50 3160528
kaisa.vuorivirta(at)lahdenyliopistokampus.fi

 

Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Tarja Kariola, johtaja
puhelin +358 50 448 5801
tarja.kariola(at)helsinki.fi

Olga-Sofia Alitalo, asiantuntija
olga-sofia.alitalo(at)helsinki.fi

Noora Kivikko, asiantuntija
puhelin +358 50 448 9390
noora.kivikko(at)helsinki.fi

Veera Pukkila, asiantuntija
puhelin +358 29 412 0242
veera.pukkila(at)helsinki.fi

Suvi Simpanen, asiantuntija
puhelin +358 29 415 9095
suvi.simpanen(at)helsinki.fi

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram