OPISKELU

Opintotarjonta

Lahden Yliopistokampuksella voi suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen. Tarjolla on tutkintokoulutusta, avoimia yliopisto-opintoja, täydennyskoulutusta, MOOC:eja sekä tukea opiskelutaitojen kehittämiseen. 

 

Tutkintokoulutus

Helsingin yliopisto järjestää kandidaatti- ja maisteriopetusta ympäristötieteissä. Opintoja voi osittain suorittaa Lahdessa Niemen kampuksella.
Ympäristötieteiden kandidaattiohjelma
Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma 

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kahdeksan maisteriohjelmaa ja kaksi kandiohjelmaa. Maisteriohjelmat on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto. Maisteriohjelmissa opinnot suoritetaan intensiivi-, etä- tai monimuoto-opiskeluna ja näin ne soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettaviksi. Kandidaattiohjelmat toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Koulutukset ovat kaksoistutkinto-ohjelmia eli tekniikan kandidaatiksi valmistuneet saavat tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

Bachelor of Science in Technology (tekniikan kandidaatti) -ohjelmat:
Energy Technology, englanninkielinen
Software and Systems Engineering, englanninkielinen

Kauppatieteiden maisteriohjelmat (KTM):
Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO 

Tekniikan maisteriohjelmat (DI):
Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma
Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI
Yrittäjyyden DI-ohjelma
Sähkötekniikan ELEC-ohjelma
Circular Economy, englanninkielinen
Industrial Design Engineering, englanninkielinen
Software Product Management and Business, englanninkielinen

Katso lisää LUT-yliopiston maisteriohjelmista ja kandidaattiohjelmista Lahdessa.

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. 

  

Avoimet korkeakouluopinnot

Avoin korkeakouluopetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan korkeakoulun perusopetusta. Avoin korkeakouluopetus tukee jatkuvan oppimisen tavoitteita.  

Avoimessa korkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Lähiopetusta järjestetään sekä päiväopetuksena että iltaisin ja viikonloppuisin, verkko-opetus on suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista.  

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto toimii aktiivisesti Lahdessa tuoden Helsingin yliopiston verkko-opintoja alueelle. Myös LUT-yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK puolestaan tarjoaa kaikille avoimia ammattikorkeakouluopintoja. 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto sekä Lahden kansanopisto tuovat alueelle avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa muista yliopistoista.  

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston verkko-opinnot  
(opetusta voi hakea myös  eri aihealueiden mukaan) 
LUT-yliopiston avoin yliopisto-opetus 
LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK 
Avoin yliopisto-opetus Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 
Avoin yliopisto-opetus Lahden kansanopistossa 

Voit hakea opintoja myös valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta. Avoin yliopisto-opetus Lahdessa 

Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 –teemavuoden sisältöihin liittyvästä opinnoista on koottu Näkökulmia ympäristökysymyksiin – ympäristöalan opintotarjotin.

Tarjottimeen tutustumisen voit aloittaa johdantokurssilta Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin, jonka puheenvuoroissa paikalliset asiantuntijat avaavat ympäristöalan ja kestävän kehityksen osaamista eri näkökulmista.

Opintotarjottimelle

Johdantokurssiin

Vuoden 2021 alussa avautuva johdantokurssi on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n toteuttama. Kurssi on avoin ja maksuton kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se on osa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmaa.

Täydennyskoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. 

Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista ja seminaareista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että siihen voi osallistua työn ohella tai osana työtä. Jotkut täydennyskoulutusohjelmat tai niiden osat voi sisällyttää tietyin edellytyksin myös yliopistotutkintoon. 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
LUT-yliopiston täydennyskoulutus  

 

Tukea opiskelutaitoihin

Lahden Yliopistokampus järjestää Lahdessa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa kaikille avoimia ja ilmaisia opiskelutaitoiltoja sekä opiskelutaitojen verkkokurssin. 

 

MOOC:it

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. MOOC on ajasta ja paikasta riippumaton tapa oppia uutta oli tavoitteena sitten täydentää ammatillista osaamistaan tai oppiminen omaksi iloksi. 

Tutustu tarjolla olevaan koulutukseen 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram