OPISKELU

Opintotarjonta

Lahden Yliopistokampuksella voi suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen. Tarjolla on tutkintokoulutusta, avoimia yliopisto-opintoja, täydennyskoulutusta, MOOC:eja sekä tukea opiskelutaitojen kehittämiseen. 

Tutkintokoulutus

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kahdeksan maisteriohjelmaa ja kolme kandiohjelmaa. Maisteriohjelmat on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto. Maisteriohjelmissa opinnot suoritetaan intensiivi-, etä- tai monimuoto-opiskeluna ja näin ne soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettaviksi. Kandidaattiohjelmista kaksi toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Koulutukset ovat kaksoistutkinto-ohjelmia eli tekniikan kandidaatiksi valmistuneet saavat tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

Bachelor of Science in Technology (tekniikan kandidaatti) -ohjelmat:
Energy Technology
Industrial Engineering and Management
Software and Systems Engineering

Kauppatieteiden maisteriohjelmat (KTM):
Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO 

Tekniikan maisteriohjelmat (DI):
Circular Economy

Electric Transportation Systems
Energiatekniikan EnTeDi -maisteriohjelma
Industrial Design Engineering
Software Product Management and Business
Tuotantotalouden maisteriohjelma, TUDI
Yrittäjyyden maisteriohjelma

Katso lisää LUT-yliopiston maisteriohjelmista ja kandidaattiohjelmista Lahdessa.

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. 

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Katso lisää LABin verkkosivuilta.

Avoimet korkeakouluopinnot

Avoin korkeakouluopetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan korkeakoulun perusopetusta. Avoin korkeakouluopetus tukee jatkuvan oppimisen tavoitteita. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista.  

Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto järjestävät avointa yliopisto-opetusta Lahden alueellä pääasiassa verkko-opintoina. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK puolestaan tarjoaa kaikille avoimia ammattikorkeakouluopintoja. Päijät-Hämeen kesäyliopisto sekä Lahden kansanopisto tuovat alueelle avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa myös muista yliopistoista ja tarjoavat lähiopetusta.  

Täysin uusi ”Kestävä urbaani viherryttäminen” opintokokonaisuus on alkanut Lahden Yliopistokampuksen, Päijät-Hämeen kesäyliopiston ja alueen korkeakoulujen yhteistyönä. Kurssilla tutustutaan urbaanien kasvirakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden merkitykseen kestävän kehityksen edistämisessä. Kurssin aikana opitaan, miten kasvillisuus ja ekologisuus ovat tehokas systeeminen työkalu kestävien kaupunkirakenteiden luomisessa. Kurssin toteutukset 1/2024 sekä 9/2024 Lue lisää

Voit hakea avointa yliopisto-opetusta Lahdessa myös valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta.

Täydennyskoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että siihen voi osallistua työn ohella tai osana työtä.

MOOCit

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. MOOC on ajasta ja paikasta riippumaton tapa oppia uutta oli tavoitteena sitten täydentää ammatillista osaamistaan tai oppiminen omaksi iloksi. 

  • Opiskelutaidot-MOOC sopii sinulle, jos suunnitelmissasi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelu tai kaipaat vinkkiä opiskelutekniikoihin ja tiedon hakemisen ja tuottamisen käytänteisiin. Kurssi soveltuu erityisesti toisen asteen opiskelijoille, aloittaville tutkinto- ja avoimen korkeakoulutuksen opiskelijoille sekä korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille. Kurssi on saanut alkunsa LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden Yliopistokampuksen yhteistyöstä
  • Helsingin yliopiston MOOCien avulla voit tutustua mm. suomalaiseen metsään, ilmastonmuutokseen tai avoimen tieteen perusteisiin. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston MOOCeissa ohjelmointia, tekoälyn perusteita ja tietoturvaa.
  • LUT-yliopiston MOOCit. LUT-yliopisto tarjoaa MOOCeja Climate Action -teemalla.
  • FITech-verkostoyliopiston MOOCit tarjoavat valikoituja opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Päivitä erityisesti digiosaamistasi.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram