OPINTOTARJONTA

Lahden Yliopistokampuksella voi suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen. Tarjolla on tutkintokoulutusta, avoimia yliopisto-opintoja, täydennyskoulutusta, MOOC:eja sekä tukea opiskelutaitojen kehittämiseen. 

 

Tutkintokoulutus 

 

Helsingin yliopisto järjestää kandidaatti- ja maisteriopetusta ympäristötieteissä. Opintoja voi osittain suorittaa Lahdessa Niemen kampuksella. 
Ympäristötieteiden kandidaattiohjelma 
Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma 

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kuusi maisteriohjelmaa. Lahdessa voi suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Maisteriohjelmat on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto. 

Kauppatieteet (KTM): 
Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO 

Tekniikka (DI): 
Circular Economy, englanninkielinen 
Industrial Design Engineering, englanninkielinen 
Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma 
Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI 
Yrittäjyyden DI-ohjelma (DI) 

Katso lisää LUT-yliopiston maisteriohjelmista 

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla. 

  

Avoimet yliopisto-opinnot 

 

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoin yliopisto-opetus tukee elinikäisen oppimisen tavoitteita. 

Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Lähiopetus järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin, verkko-opetus on suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta. 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto toimii aktiivisesti Lahdessa tuoden Helsingin yliopiston verkko-opintoja alueelle. Myös LUT-yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta. Päijät-Hämeen kesäyliopisto sekä Lahden kansanopisto tuovat alueelle avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa muista yliopistoista. 

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus  
(opetusta voi hakea myös  eri aihealueiden mukaan) 

LUT-yliopiston avoin yliopisto-opetus 

Avoin yliopisto-opetus Päijät-Hämeen kesäyliopistossa 
Avoin yliopisto-opetus Lahden kansanopistossa 

Voit hakea opintoja myös valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta. Avoin yliopisto-opetus Lahdessa 

  

Täydennyskoulutus 

 

Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa. 

Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista ja seminaareista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että siihen voi osallistua työn ohella tai osana työtä. Jotkut täydennyskoulutusohjelmat tai niiden osat voi sisällyttää tietyin edellytyksin myös yliopistotutkintoon. 

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ 
LUT-yliopiston täydennyskoulutus  

 

Tukea opiskelutaitoihin 

 

Lahden Yliopistokampus järjestää Lahdessa yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa kaikille avoimia ja ilmaisia opiskelutaitoiltoja sekä opiskelutaitojen verkkokurssin. 

 

MOOC:it 

 

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. MOOC on ajasta ja paikasta riippumaton tapa oppia uutta oli tavoitteena sitten täydentää ammatillista osaamistaan tai oppiminen omaksi iloksi. 

Tutustu tarjolla olevaan koulutukseen 

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME