Myrskyn armoilla -tiedetapahtumassa fiktiivinen Poukaman kaupunki on kriisitilassa rajuilman jäljiltä. Yli 600 Lahden alueen lukiolaista saapuu Niemen kampukselle ratkomaan tilannetta 17.4. Tapahtuman sisällöistä vastaavat alueen korkeakoulujen opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat.

Lahden JunnuYliopisto järjestää erittäin kunnianhimoisen tiedetapahtuman Lahden alueen lukiolaisille. Tapahtuman alkuasetelma on haastava: poikkeuksellinen myrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut puita, mutta tuhojen kokonaislaajuudesta ei ole vielä selvyyttä. Painetta lisäävät terveyskeskuksiin saapuvat asiakkaat, jotka kärsivät ilmeisesti saastuneen veden aiheuttamista vatsaoireista.

Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat ovat valmistelleet lukiolaisille eri tieteenaloja edustavia työpajoja, joissa kerätään ratkaisuun tarvittavat tiedot päivän aikana.

– Monitieteistä suurtapahtumaa on suunniteltu korkeakoulujen ja alueen eri organisaatioiden asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä yli vuosi. Suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa mukana on ollut yli 40 asiantuntijaa. Toteutusta on kehitetty viime vuoden palautteiden ja kokemusten perusteella, kuvaa Lahden JunnuYliopiston koordinaattori Mari Merenluoto.

Jokainen lukiolainen pääsee osallistumaan kahteen työpajaan, jotka hän on valinnut etukäteen. Yhteensä työpajoja on yli 20 ja niiden teemat vaihtelevat data-analytiikasta ympäristökemiaan ja ravitsemustieteestä kriisiviestintään ja hoitotyön koordinointiin. Kaikkien työpajojen panos vaikuttaa tapahtuman lopputulokseen.

– Työpajojen runsaus antaa lukiolaisille mahdollisuuden tutustua tarkemmin juuri niihin tieteenaloihin, jotka heitä kiinnostavat jatko-opintojen kannalta. Toisaalta on heillä on mahdollisuus kokeilla jotain itselleen täysin uutta ja löytää uusia mielenkiinnon kohteita, kertoo Lahden lyseon englannin kielen lehtori Olli Uuskoski.

Tapahtuma järjestetään Niemen kampuksen tiloissa Lahdessa. Se on jatkoa vuoden 2022 Veden armoilla -lukiolaistapahtumalle. Tiedetapahtuma toteutetaan nyt kolmatta kertaa kaupungin lukioiden, Lahden lukio Gaudian ja Lahden lyseon toisen vuosikurssin oppilaille. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa on mukana lukiolaisia myös Lahden yhteiskoulusta ja Lahden Steinerkoulusta. 

Lahden JunnuYliopisto on varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen ulottuva tiedekasvatuspolku. Toiminnasta vastaavat Lahden kaupunki, Helsingin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Lahden Yliopistokampus sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskus.

Lisätiedot

Mari Merenluoto
asiantuntija, Lahden Yliopistokampus, Lahden JunnuYliopiston koordinaattori
050 321 3333
mari.merenluoto@lahdenyliopistokampus.fi

Olli Uuskoski
englannin kielen lehtori, Lahden lyseo, Lahden kaupunki, lukiokoulutus
040 758 6262
olli.uuskoski@edu.lahti.fi

Tutustu Lahden JunnuYliopistoon:
https://www.lahdenjunnuyliopisto.fi/