Luonto hyvinvoinnin lisääjänä

Palmenian uudessa koulutuksessa tutustutaan luonnosta hyvinvointia tarjoaviin menetelmiin sekä kokonaisvaltaisen tulevaisuuskasvatuksen työtapoihin ohjaustyössä.Luonnosta potkua ohjeustyöhönKoulutus sosiaali,- kasvatus- ja nuorisoalan ohjaajille...

Diplomi-insinööriksi Lahdessa?

Tuotantotalouden DI-ohjelma, TUDI on Lahdessa toteutettava Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusohjelma.Jos olet jo työkokemusta hankkinut insinööri (AMK) tai muotoilija (AMK), ja haluat nostaa osaamistasi uudelle tasolle tutkintoon...

Studia Generalia -sarja seurattavissa Fellmanniassa

Helsingin yliopiston Studia Generalia luentosarja Eurooppa alkaa torstaina 6.2.2014STUDIA GENERALIA EUROOPPAHelsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarjalla puhutaan tänä keväänä Euroopasta: Mistä eurooppalainen ihminen tulee?...