Lahden tiedepäivä tarjoaa jälleen katsauksen alueelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Alueellinen tutkijayhteisö tarjoaa kymmeniä esityksiä jo perinteeksi muodostuneeseen Päijät-Hämeen tiedetapahtumaan, Lahden tiedepäivään. Pääteemoina tulevat edelleen esille alueen painopistealat: innovaatiotoiminta, hyvinvointi, ympäristötutkimus sekä uudet opetus- ja tutkimusmenetelmät alueen menestystekijöinä. Tänä vuonna Lahden ammattikorkeakoulun TKI-hankkeet ovat entistä vahvemmin esillä, samoin yhteistyö yliopistojen kanssa. Myös tieteellis-taloudellisesta Venäjä-yhteistyöstä kerrotaan muutamassa esityksessä.

Teemasessioissa on yhteensä 32 esitystä, lisäksi esillä on 8 tutkimusposteria. Yleisö voi osallistua keskusteluun aiheista päivän aikana. Fellmanniassa on myös muuta toimintaa, mm. Tukeva porras –hankkeen taidetapahtuma.

Aamupäivän teemat ovat: Alueellinen liiketoiminnan kehittäminen ja Venäjä-yhteistyö, Näkökulmia hyvinvointiin, Opetuksen ohjaus ja kansainvälistyminen sekä Kirkonkyliltä tietoyhteiskuntaan.

Iltapäivän teemat ovat: Yhteiskunnalliset yritykset – hyvää bisnestä vai bisneksellä hyvää? Kulttuuri kokemuksena, pääomana ja teollisuutena, Tekemällä oppiminen, projektit ja projektioppiminen sekä Ympäristöhankkeita Lahdesta maailmalle.

Lahden paikka, Lahden paikat julkistetaan tiedepäivässä

Lahden korkeakoulutoimijat ja Päijät-Hämeen tutkimusseura ovat tiivistäneet yhteistyötä ja seuran vuosikirja julkistetaan Tiedepäivän yhteydessä. Kirjan nimenä on Lahden paikka, Lahden paikat ja se on myös iltapäivän paneelin teemana. Paneelissa esiintyvät vuosikirjaan kirjoittaneet Arto Haapala (Onko Lahdessa kauneutta?), Anna Kouhia (Lahti-blogi lahtelaisuuden kuvana ja kuvaajana), Ilkka Malmberg (Muistin madot) ja Pekka Laaksonen (Paikannimien, diftongien ja muiden kaareutuvien ilmiöiden jäljillä). Paneelia vetää kehittämisjohtaja Riitta Nieminen Päijät-Hämeen liitosta.

Ohjelmaa lukioiden abiturienteille

Korkeakoulujen ja alueen lukioiden tiivistyneen yhteistyön ansiosta tiedepäivässä on oma ohjelmaosionsa abiturienteille. Heille kerrotaan alueen yliopisto- ja korkeakouluopintojen tarjonnasta, opiskelun ominaispiirteistä ja tutkijoiden työstä sekä tulevaisuuden työelämästä.

Paikan päällä, verkossa tai jälkikäteen

Tänä vuonna Lahden tiedepäivän esitykset lähetetään netin kautta reaaliaikaisesti, joten esimerkiksi lukiolaiset muuallakin voivat seurata ohjelmaa. Lisäksi liki kaikki esitykset löytyvät jälkikäteen tallenteina, mikä helpottaa valintaa usean rinnakkaisohjelman välillä.

Vuosittainen Lahden tiedepäivä esittelee alueella tehtävää tutkimusta

Lahden tiedepäivä järjestetään vuonna 2014 jo 12. kerran ja paikkana on oppimiskeskus Fellmannia Lahden keskustassa. Tiedepäivän tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tehtävän tutkimus- ja kehitystyön laajaa kirjoa sekä sitä, kuinka tämä työ edistää alueen elinkeinoelämää sekä ihmisten osaamista ja hyvinvointia.

Tapahtuman järjestävät Lahden Yliopistokampus, Lahden ammattikorkeakoulu ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Vierumäen yksikkö. Järjestäjätahoista koottu, vuosittain vaihtuva ohjelmatyöryhmä kerää tiedeseminaariin abstrakteja ja kutsuu pääpuhujia päijäthämäläisestä tiedemaailmasta, kotimaisista ja kansainvälisistä yhteistyöverkostoista sekä muita ajankohtaisia asiantuntijoita.

Lisätiedot Lahden Tiedepäivän 2014 ohjelmasta ja järjestelyistä:

https://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/lahden_tiedepaiva/lahden_tiedepaiva_-_lahti_science_day_2014

Lahden Yliopistokampus
Pääsihteeri Senja Jouttimäki p. 050 595 8953 senja.jouttimaki(at)lahdenyliopistokampus.fi
Viestintäsuunnittelija Anne Antila p. 050 406 2648, anne.antila(at)lahdenyliopistokampus.fi

Lahden ammattikorkeakoulu
Tutkimusjohtaja Ilkka Väänänen p. 050 321 8895 ilkka.vaananen(at)lamk.fi
Viestintäsuunnittelija Terhi Kuisma p. 044 7080 398 terhi.kuisma(at)lamk.fi

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Vierumäen yksikkö
Yliopettaja Timo Vuorimaa p. 044 3333992 timo.vuorimaa(at)haaga-helia.fi
(Lahden tiedepäivän 2014 ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja)

Päijät-Hämeen tutkimusseura
http://www.phtutkimusseura.fi/

Vuosikirjan ”Lahden paikka, Lahden paikat” ovat toimittaneet Antti Karisto ja Riitta Niskanen