Helsingin yliopiston Palmenia toimi Polku- Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hankkeen päätoteuttajana

Luonto toimii, kun nuorten hyvinvointia halutaan parantaa

Helsingin yliopiston Polku-pilottihankkeen tulokset osoittavat, että uusi työpajatoimintaan kehitetty malli tukee nuorten elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti. Hankkeen aikana monen nuoren kiinnostus luontoon heräsi.

Nuoret aikuiset osallistuivat työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä luonto- ja ympäristöpainotteisiin työpajoihin. Kuukauden pituisten työpajojen aikana nuoret osallistuivat myös arjen ympäristövastuullisuutta edistävään ekotiimiin ja luontoyhteyttä vahvistaville retkille.

Hankkeessa kehitetyn mallin mukaan ekotiimi ja luontoretket voidaan yhdistää mihin tahansa nuorten työpajatoimintaan. Tutkijan mukaan mallista saadut edut kannattaa hyödyntää.

– Hankkeen tutkimustulosten perusteella luontoretket lisäsivät nuorten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sanoo tutkijatohtori Riikka Puhakka Palmeniasta.

Monen nuoren kiinnostus luontoon heräsi retkillä, joilla tehtiin tutuksi helposti saavutettavia luontokohteita Lahdessa ja sen lähialueella. Suurin osa luontoretkille osallistuneista aikoo jatkossa viettää nykyistä enemmän aikaa luonnossa. Pilottihankkeesta toivotaan siten pitkäkestoisia vaikutuksia nuorten hyvinvointiin.

Hankkeen tuloksia esiteltiin viime viikolla järjestetyssä alueellisessa tulevaisuusfoorumissa, jossa etsittiin uusia toimintamalleja nuorisotakuun edistämiseksi yhdessä päijäthämäläisten toimijoiden kanssa. Tuloksia esiteltiin myös Fellmannian kulmassa tiistaina 25.11.

Polku- Luonnosta potkua työelämään ja hyvinvointia nuorille -hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Osatoteuttajina ovat Lahden seudun ympäristöpalvelut ja Avoin Mieli – Open Mind/Inspis Lahti. Hanketta rahoittaa ESR/Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Irma Tolonen, irma.tolonen (at) helsinki.fi
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Kirkkokatu 16, 15140 Lahti,
Tel.+358 50 595 8978