Päämääränä on lisätä 6-16 vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä.

Kuusivuotinen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma on käynnistynyt. Ohjelman päämääränä on lisätä 6-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten kiinnostusta opiskella matematiikkaa ja luonnontieteitä, innostaa oppilaita valitsemaan näiden aineiden opintojaksoja lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä lisätä matamaattis-luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tasoa ja osaajien määrää.

Lisätietoja kehittämishankkeesta ja yhteyshenkilöt