Paikallisten korkeakoulujen yhteistyönä järjestämä Co-design Better Urban Living and Wellbeing -kesäkoulu keskittyy ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin eli planetaarisen terveyden teemoihin. Kesäkouluun osallistuu yli 50 opiskelijaa.

Niemen kampuksella 30.5. alkanut kaksiviikkoinen kokonaisuus koostuu paitsi luennoista ja ryhmätöistä, myös järjestetyistä ekskursioista ja vapaammasta tutustumisesta Lahden seutuun. Opetustilojen lisäksi tutuksi ovat tulleet mm. Vesijärven ranta, Salpakierto Oy:n toiminta ja maisemat mäkihyppytornin päältä.

Koronavuosien jälkeen lähitoteutuksena järjestettävä kesäkoulu on tuonut alueelle erittäin kansainvälisen, yli 15 kansallisuutta edustavan opiskelijaryhmän. Mukana on myös 12 hengen ryhmä Itävallasta, jonka vetäjänä toimiva professori Markus Kretschmer on tuonut opiskelijoita Lahteen aiempinakin vuosina.

Professori Heikki Setälä (taustalla) piti luentonsa Vesijärven rannassa.

Ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin monipuolinen tarkastelu toimii kesäkoulun opetuksellisena selkärankana. Opetuksesta vastaavat Lahden tiedeyhteisöstä tutut eri alojen huippuasiantuntijat kuten LUT-yliopiston ympäristötalouden ja -johtamisen professori Lassi Linnanen ja Helsingin yliopiston kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Heikki Setälä.

”Uusinta tutkimusta sisältävä, palvelumuotoilusta kiertotalouteen ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin ulottuva ohjelma on kasattu lähes pelkästään paikallisin voimin. Opiskelijoille esiteltävät hankkeet ovat juuri nyt tällä alueella käynnissä olevia, planetaarisen terveyden teemoihin nivoutuvia tekoja kuten GoGreenRoutes-projekti ja Luontoaskel terveyteen -ohjelma. Lahdesta löytyy osaamista ja halua tehdä yhdessä. Tämä on se vahvuus”, kertoo kesäkoulua koordinoiva Kaisa Vuorivirta Lahden Yliopistokampukselta.

Ohjelman suunnittelussa on kiinnitetty huomiota monipuolisen keskustelun mahdollistamiseen. LAB-ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja tietohallintoa opiskelevan Mavi Villatoron (kuvassa vasemmalla) mielestä aito vuorovaikutus muiden kanssa onkin ollut kesäkoulun parasta antia. Villatoron ryhmätyön aiheena on luoda ihmisiä yhdistävä tapahtumakonsepti Mukkulan asuinalueelle.

Onnistuneen toteutuksen jatkoksi paikalliset korkeakoulut suunnittelevat jo uuttakin opetusyhteistyötä planetaariseen terveyteen liittyen.

Kesäkoulun järjestävät Helsingin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Lahden Yliopistokampus. Se järjestetään yhteistyössä Lahden kaupungin ja Päijät-Soten kanssa.

artikkelikuva: Linnea Varamäki, muut kuvat: Kaisa Vuorivirta

Lisätietoa

Kaisa Vuorivirta, kesäkoulun koordinaattori, Lahden Yliopistokampus
kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi
050 3160 528

Sari Horn, kesäkoulun koordinaattori, LUT-yliopisto
sari.horn@lut.fi
050 3871 900