Mun juttu -hankkeen LUT Lahden osatoteuttaja organisoi Luonnosta hyvinvointia -työpajan helmikuun alussa. Tilaisuudessa kuultiin Jari Kujalan esitys Luonnon hyödyntäminen koulu ja sote -yhteistyössä sekä Anja Yli-Viikarin alustus Green Care -toiminta ja nuorten luontolähtöisten palvelujen kehittäminen.

Aiemmin LUT on koonnut yhteen yrittäjyysteemasta kiinnostuneet yhteistyötahot ja nyt luontoalan toimijoilta tuli toive samankaltaiseen organisoitumiseen. Paikalla oli luonto- ja liikuntaohjaajia, opettajia ja opinto-ohjaajia sekä nuorisotyöntekijöitä.

Keskustelu oli vilkasta ja ryhmätöiden tuloksena esitettiin muun muassa aihepiiriin liittyvän ohjausryhmän kokoamista, oman FB-ryhmän perustamista, työkalupakin tuottamista ohjaustyöhön ja oppilaitosten välisen yhteistyön edistämistä. Sovittiin myös, että linkitytään LUMA-toimintaan ja tarjotaan opettajille koulutusta luonnossa opettamisesta. #munjuttuhanke