Sosiaaligerontologiassa vanhenemista ja vanhuutta tutkitaan niin makro- kuin mikrotasollakin. Tutkimuksen kohteita ovat väestön ikärakenteen muutoksen virittämät yhteiskuntapoliittiset haasteet sekä ikääntyvien ihmisten elämänkulku ja yksilöllinen vanheneminen kaikessa monimuotoisuudessaan.

Valtiotieteellinen tiedekunta hakee

SOSIAALIGERONTOLOGIAN APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevan professorin tai määräaikaisen apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen, jossa on neljä muuta professoria (sosiaalipolitiikassa, kaupunkitutkimuksessa, vammaistutkimuksessa ja yhteiskuntatieteellisessä ympäristöpolitiikassa), sosiaalipolitiikan apulaisprofessori ja yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori. Lisäksi yhteiskuntapolitiikassa työskentelee kymmenkunta tutkijaa ja tohtorikoulutettavaa. Lähellä nyt täytettävää tehtävää on myös sosiologiaan, erityisesti väestötieteeseen sijoitettu vanhenemisen tutkimuksen (research on population ageing and its social consequences) apulaisprofessorin tehtävä.

Sosiaaligerontologiassa vanhenemista ja vanhuutta tutkitaan niin makro- kuin mikrotasollakin. Tutkimuksen kohteita ovat väestön ikärakenteen muutoksen virittämät yhteiskuntapoliittiset haasteet sekä ikääntyvien ihmisten elämänkulku ja yksilöllinen vanheneminen kaikessa monimuotoisuudessaan. Vanhenemisen tutkimus kytkeytyy myös sosiaalisesti kestävän kehityksen tematiikkaan. Tehtävä on ainoa sosiaaligerontologian professuuri/apulaisprofessuuri Suomessa ja se kytkeytyy vahvasti myös yliopiston toimintaan Lahdessa, https://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/esittely

Katso koko hakuilmoitus