Dosentti Janne Matikainen on julkaissut selvityksen yrittäjä- ja yritysverkostoista Päijät-Hämeessä. Janne työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen tutkimusalueensa liittyvät internetin ja sosiaalisen median sosiaalisiin ulottuvuuksiin sekä yrittäjien asennetutkimukseen.

Janne on tehnyt pitkään työtä myös Lahden seudulla. Tämä tutkimus liittyy vuosina 2015 – 2016 Lahden Yliopistokampuksella tehtyyn Yritys- ja yrittäjäverkostot –projektiin, jonka tavoitteena oli tutkia yritysten ja yrittäjien verkostoitumista sosiaalisena ilmiönä.

Puhe verkostoitumisesta oli haastateltaville tuttua. Asiaa oli pohdittu ja käytännössä kokeiltu. Ehkä hieman yllättävää on, että varsinainen verkostoituminen oli tavallaan vajaata tai siinä esiintyi melko paljon ongelmia. Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että erilaisia yritysten verkostoitumista edistäviä hankkeita edelleen tarvitaan.

Päällimmäisenä voidaan nimetä viisi kehittämistarvetta. Ensinnäkin yleistä verkostoitumiseen liittyvää kehittämistä tarvitaan.

Toiseksi henkilökohtaisia verkostoja tarvitaan lisää, varsinkin yrittäjien kohdalla. Näiden verkostojen muodostaminen ei ole helppoa, koska kyse on varsin henkilökohtaisista ja luottamuksellisista suhteista.

Kolmantena kehittämisalueena on tutkimusyhteistyö, jota yritysten kanssa tehtiin hyvin vähän. Kyse on tietysti varsin laajasta asiasta, sillä yritysten ja yliopistojen välinen tutkimusyhteistyö vaatisi paljon kehittämistä. Erityisen haasteellista tämä on pk-yritysten kohdalla.

Neljäs kehittämisalue on verkon ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Haastateltavien näkemys kasvokkaisten suhteiden merkityksellisyydestä on varmasti perusteltu. Samalla olisi kuitenkin tärkeä hahmottaa verkon rooli verkostosuhteissa, varsinkin kansainvälisissä suhteissa.

Viidentenä kehittämisalueena tai ehkäpä tutkimuskohteena nousi esille verkostosuhteiden sukupuolittuneisuus

Lue koko selvitys pdf-muodossa