Lahden Yliopistokampus myöntää Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston toimijoille siemenrahoitusta Lahden alueelle kohdistuvien hankkeiden ja yliopistojen yhteisen opetuksen valmisteluun.

Siemenrahoituksen tavoitteena on lisätä monitieteistä tutkimusta ja yhteistyötä Lahden Yliopistokampuksella tarjoamalla lisäresurssi hanketyön epävarmimpaan vaiheeseen eli valmisteluun.

Tukea myönnetään

  • TKI-hankkeiden valmisteluun. Hankkeissa voi olla mukana myös muita kumppaneita.
  • Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston opetusyhteistyön valmisteluun. Itse opetus voi olla Lahdessa tai verkossa järjestettävää.

Tukea voi käyttää

  • Palkka- ja matkakuluihin.
  • Kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

Prioriteetin saavat

  • Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston yhteiset hakemukset.
  • Kansainväliseen rahoitukseen tähtäävät hankkeet (mm. EU-hankkeet) ja Suomen Akatemian rahoitukseen tähtäävät hankkeet.
  • Merkittävää uutta yhteistyötä (esim. alueelliset verkostot ja kumppanuudet) luova toiminta.

Tuettavat määrät

  • Kansainväliseen rahoitukseen tai Suomen Akatemian rahoitukseen tähtäävä TKI-hanke: max 20 000 euroa.
  • Kansalliseen rahoitukseen tähtäävä TKI-hanke tai opetusyhteistyö: max 10 000 euroa.

Hakeminen

Rahoitusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri Minna-Maija Salomaalle. Haku on jatkuva. Hakemuksesta on ilmettävä suunniteltu pääasiallinen rahoituslähde, alustava idea sekä osallistuvat tahot. Yhteistyötä sisältävissä hankkeissa hakijat sopivat tuen jakautumisesta ja tekevät yhden hakemuksen. Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä jo ennen hakemuksen lähettämistä.

Käsittely ja myönnöt

Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä käsittelee hakemuksia neljä kertaa vuodessa.

Hakuvuoteen kohdistuvaa toimintaa varten saatu rahoitus on laskutettava Yliopistokampukselta kokonaisuudessaan myöntövuoden marraskuuhun mennessä.

Myöntö voidaan tehdä myös ennakoivasti seuraavan vuoden puolella tapahtuvaan toimintaan.

Lisätietoa

Minna-Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri

minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi

+358 50 595 8953