HY+ järjestää ”Taide- ja elämyspedagogiikka lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjinä” -koulutuksen syyskuussa 2022. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien tietoja, valmiuksia ja osaamista elämys- ja taidepedagogisten menetelmien hyödyntämisestä osana omaa opetus- ja kasvatustyötä. Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen opetuksen henkilöstölle maksuton.

Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat sosiokulttuurinen innostaminen, elämys- ja taidepedagogisten menetelmien merkitys kohtaamisen mahdollistajana sekä ryhmien ja yhteisöjen vahvistajana.

Koulutuksen aikana perehdytään myös kokemusten merkitysten avaamiseen ja reflektointiin, ryhmien psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseen sekä elämyspedagogisten menetelmien monipuoliseen soveltamiseen osana eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävää kasvatustyötä.

Kouluttajien joukossa on Lahden tiedeyhteisöstäkin tuttuja (mm. LUODE-hanke) asiantuntijoita: Kaisa Pietilä (Outward Bound Finland ry), Riikka Puhakka (Helsingin yliopisto), Paavo Heinonen (Suomen Uhreiluopisto), Anne Pässilä (LUT-yliopisto) ja Allan Owens (Chesterin yliopisto).

Ilmoittautuminen on auennut ja mukaan otetaan 20 osallistujaa.

Lue lisää ja ilmoittaudu