LUODE-hanke

Hanke lyhyesti

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, joissa he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä taitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa. Fokuksena on kehittää työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- ja ammatillisessa opetuksessa. Työelämään tutustumisjaksojen kehittämistyötä ja pilotointia tehdään Lahden seudun perus- ja toisella asteella yhteistyössä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa.

Hankkeen päärahoittajana (75%) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuntarahoitus, yksityinen rahoitus ja muu julkinen rahoitus muodostavat yhdessä (25%) neljänneksen budjetista. Kokonaisbudjetti on 1 038 117 euroa. Hanke kuuluu ESR-kokonaisuuden Osallistamalla osaamista toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja erityistavoitteen kohtaan 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden tarjoaminen. Hallinnoijana toimii Helsingin yliopiston Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö. LUODE on luonteeltaan kehittämis- ja tutkimushanke ja kestää yhteensä kolme vuotta: 1.1.2018 – 31.12.2020.

Hankkeen ohjausryhmä:

Puheenjohtaja:

 • Professori Timo Pihkala, Lappeenrannan teknillinen Yliopisto, LUT Lahti

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Järjestöpäällikkö Nina Repo, Suomen Latu ry
 • Erikoistutkija Päivi Berg, Nuorisotutkimusverkosto
 • Koordinaattori Noora Häyhä, Ohjaamo Lahti
 • Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus
 • Nuorten edustaja Oona Koivu
 • Puheenjohtaja Sari Kolsi, Vääksyn Olkkari ry
 • Rehtori Jukka Leivo, Suomen urheiluopisto, Vierumäki
 • Opinto-ohjaaja Päivi Palviainen, Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
 • Koulutuspäällikkö Kati Peltonen, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Projektipäällikkö Mira Mämmi, Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
 • Asiakkuuspäällikkö Minna-Maija Salomaa, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ oy
 • Ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, Lahden kaupunki, elinvoima- ja kilpailukykypalvelut
 • Koulutuspäällikkö Sanna Takala, Taideyliopisto

Muut asiantuntijat:

 • Rahoitusneuvoja Marika Lindroth, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Projektipäällikkö Anja Kuhalampi, HY, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
 • Osahankkeiden henkilöstö voi osallistua kokouksiin ja tarvittaessa pyydetään mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram