Lahden Yliopistokampuksen strategia julkistettiin Lahden tiedepäivän iltajuhlassa 21.11.2023. Strategian pohjana on Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Lahden kaupungin välinen yliopistokeskussopimus. Tarkoituksena on luoda suuntaviivoja yliopistojen alueelliselle toiminnalle ja yhteistyölle.

”Vahvempia yhdessä” -strategian visiona on luoda kestäviä ekosysteemejä ja synergiaa yhteistyöllä. Strategisia keinoja on kolme: yliopistojen läheinen ja innovatiivinen yhteistyö, sitoutuminen pitkäkestoiseen kumppanuuteen sidosryhmien kanssa sekä aktiivinen osallistuminen alueella käytävään keskusteluun.

Lahden Yliopistokampus on yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Se perustettiin vuonna 2004. Yliopistokeskukset pyrkivät saavuttamaan alueillaan synergiaetua sekä vahvistamaan yliopistotoimintojen näkyvyyttä, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja alueellista vaikuttavuutta. Nykyään Lahdessa on kahden yliopiston eli Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston toimintaa.

– Lahden tiedeyhteisö kasvaa ja monipuolistuu vuosi vuodelta. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle. Vaikuttava tutkimus edellyttää aktiivisuutta ja ennakkoluulottomuutta, mutta myös jaettua tilannekuvaa ja suunnitelmallisuutta. Nyt oli erinomainen hetki päivittää yhteistä näkemystä, sanovat LUT-yliopiston strategiajohtaja Janne Hokkanen ja Helsingin yliopiston suunnittelujohtaja Jussi Karvinen.

Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä valmisteli strategiaa yhdessä Yliopistokampuksen pääsihteeri Minna-Maija Salomaan kanssa vuoden 2023 aikana. Työssä kuultiin Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston Lahden henkilökuntaa sekä sidosryhmiä.

Valmis strategia ottaa huomioon yliopistojen, Lahden kaupungin ja maakunnan strategiat. Yhteinen rajapinta löytyy kestävyyden teemasta.

– Yliopistojen korkeatasoinen tutkimus, opetus ja tiedekasvatus sekä aktiivinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa vahvistavat alueen elinvoimaa monella tavalla. Osaamistaso ja hyvinvointi nousevat. Uusia kestäviä ratkaisuja voidaan skaalata kansainväliseen mittakaavaan asti. Kaikkiaan strategia on mielestäni varsin onnistunut ja kuvaa hyvin sitä yhdessä tekemisen meininkiä, joka tällä alueella vallitsee, Salomaa iloitsee.

Uuden strategian käytäntöön vieminen pääsee toden teolla käyntiin vuoden 2024 aikana. Salomaan mukaan työ on jo aloitettu hänen vetämässään Yliopistokampuksen koordinaatioyksikössä, jonka tehtävänä on yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden kasvattaminen. Koordinaatioyksikkö toimii yliopistojen yhteisenä palveluyksikkönä, joka hoitaa viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä ja järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Lisätietoa

Tutustu strategiaan tästä

Minna-Maija Salomaa

Pääsihteeri, Lahden Yliopistokampus

+358 50 595 8953

minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi