Helsingin yliopiston Lahden rahasto jakoi apurahoja ja stipendejä nyt kolmatta kertaa. Stipendit ja apurahat on tarkoitettu Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen. Rahastosta jaettiin yhteensä 5 kappaletta 2000 euron stipendejä ja apurahoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille.

Stipendi mahdollistaa lahtelaisten nuorten ajatusmaailman tutkimisen

Yksi tämän vuoden stipendin saajista on Ulla Tähtinen, sosiaalipsykologian opiskelija Helsingin yliopistolta. Tähtinen on aiemmin suorittanut sosionomin tutkinnon.

Tähtisen opinnäytetyö kohdistuu Lahteen ja Lahden alueen nuoriin. Aiheena on nuorten sosiaaliset representaatiot tulevaisuudestaan.

– Sosiaalisten representaatioiden teoria tuo maisterintutkielmaan sosiaalipsykologisen näkökulman, jonka avulla tulevaisuuskäsityksiä tutkitaan sosiaalisina käsityksinä yksilöllisten ajatusten sijasta, Tähtinen kertoo.

Tähtinen tekee opinnäytetyötään yhteistyössä LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeen kanssa. LUODE-hanke toimii Lahden Yliopistokampuksella ja sen tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön ja uusien nuorille suunnattujen palveluinnovaatioiden kehittäminen. Tarkoituksena on auttaa nuoria työllistymään sekä saattaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Lisää hankkeesta: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/luode-hanke/

– Maisteritutkielmani tarkoitus on tuottaa tietoa nuorten ajatusmaailmasta ja arkiajattelusta. Koska haastateltavat nuoret ovat lahtelaisia, tuottaa tutkimukseni tuloksia lahtelaisten nuorten tulevaisuuskäsityksistä ja on näin suoraan hyödyksi Lahden seudun nuoriin kohdistuvan työn kehityksessä.

Tällä hetkellä Tähtinen tekee harjoittelua hr-alalla. Lahden rahaston stipendin avulla hän kertoo voivansa keskittyä täyspäiväisesti opinnäytetyönsä loppuun saattamiseen kesällä 2019.

Muut stipendien ja apurahan saajat 2019:

Stipendi opintoihin seuraaville henkilöille: Ulla Maria Henriikka Tähtinen, Meeri Virtamo

Apuraha tutkimukseen seuraaville henkilöille: Juho Eemeli Kiuru, Lu Changyi, Marja Irmeli Roslund

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa, jotka ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. HY:n Lahden rahaston varat ovat muodostuneet HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahastoon tehdyistä lahjoituksista ja varoista, jotka ovat muodostuneet toteutettaessa HY:n Lahden toimintaa eri rahastojen kautta.

Lisätiedot:
Helsingin yliopiston Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Heikki Setälä
p. 0503160554, heikki.setala@helsinki.fi