Helsingin yliopiston Lahden rahasto jakoi keväällä kuudetta kertaa apurahoja Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen. Rahastosta jaettiin yhteensä kaksi kappaletta 4000 euron ja kolme kappaletta 2000 euron apurahoja Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille.

Toinen 4000 euron apurahoista myönnettiin väitöskirjatutkimustaan Lahdessa tekevälle Michelle Garcia Arroyolle.

Kaupunkiympäristön tutkimusta katse taivaalla

Linnut kertovat ympäristön tilasta paljon väitöskirjatutkija Michelle García Arroyolle, joka tekee tutkimustaan Helsingin yliopiston Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Kaupunkiekologiaan liittyvässä tutkimusprojektissaan Urban Bird Ecology in Southern Finland García tarkastelee lintuja biologisena malleina, joiden avulla hän voi mitata biodiversiteettiä ja sen muutoksia Lahdessa.

Tutkimusprojektin mittakaava on kunnianhimoinen. Se käsittää kaupunginlaajuisen viheralueiden ja rakennetun ympäristön kartoituksen sekä selvityksen kaupungissa asuvista linnuista. Työ ja sen olosuhteet motivoivat Garcíaa:

– Olen aiemmin työskennellyt vain trooppisissa kaupungeissa, joten on ollut mahtavaa havainnoida kuinka suuresti lintuyhteisöjen ekologia ja käytös muuttuvat eri vuodenaikojen myötä. Ennen kaikkea on ollut hienoa huomata miten Lahden lukuisat urbaanit viheralueet tuottavat tarpeeksi resursseja niille yli 60 lintulajille, jotka viime kesän tutkimuksessa havaitsimme, hän sanoo.

Havainnointiverkko kattaa 217 paikkaa ympäri kaupunkia. Tämän takia García ja muut tutkimusryhmän jäsenet ovatkin toistuvasti tavanneet kaupunkilaisia kenttätyötä tehdessään. Garcían mielestä tämä on ainoastaan positiivista:

– Ne olivat todella ilahduttavia kokemuksia, kun ihmiset lähestyivät ryhmäämme. He huomasivat meidän tarkkailevan lintuja ja tulivat kertomaan kuinka tärkeitä linnut ovat heille itselleen ja kuinka miellyttävää niitä on havainnoida eri puolilla kaupunkia, hän muistelee.

Tutkimusprojekti on lähtenyt käyntiin hyvin. García kuvailee ensimmäisiä tuloksia mielenkiintoisiksi ja jännittäviksi ja lisää, että julkaisujakin on jo tuloillaan.

– Näiden tulosten myötä olen päässyt suunnittelemaan tutkimukseni seuraavaa vaihetta. Se tulee keskittymään lintujen käytökseen tietyissä urbaaneissa puitteissa ja tarkastelemaan kuinka ne käyttävät hyväkseen ihmisen niille vahingossa tarjoamia resursseja kuten roskakorien sisältöjä, hän kertoo.

Tämän apurahan avulla García toivoo voivansa lisätä tietämystämme ihmisten ja lintujen välisestä vuorovaikutuksesta Lahdessa. Isommassa kuvassa apuraha auttaa Garcíaa jatkamaan työntekoa Suomessa EU:n ulkopuolelta tulevana tutkijana. Hänen tavoitteenaan on lisätä tietoa, jota voidaan käyttää biodiversiteetin ja sen säilyttämisen hyväksi kaupungin päätöksenteossa.

Helsingin yliopiston Lahden rahaston apurahat 2022

4000 euroa: Michelle García Arroyo, Mikaela Grotenfelt-Enegren

2000 euroa: Riikka Närvänen, Maija-Stiina Kerpo, John Allen

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 300 rahastoa, jotka ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. HY:n Lahden rahaston varat ovat muodostuneet HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahastoon tehdyistä lahjoituksista ja varoista, jotka ovat muodostuneet toteutettaessa HY:n Lahden toimintaa eri rahastojen kautta.

Lisätiedot:

professori Heikki Setälä, Helsingin yliopiston Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja,
heikki.setala@helsinki.fi
0503160554