Tarjoamme jälleen Lahden seudun yrityksille mahdollisuuden päästä esittelemään yritystoimintaansa ja työllistämismahdollisuuksiaan Match Made in Lahti -tapahtumaan 30.11.2021.

Tapahtumaan kutsutaan LUT-yliopiston,  Helsingin Yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.  Erityisesti pyrimme saamaan mukaan liiketalouden, kauppatieteiden, tekniikan, ympäristö- ja yhteiskunta-alan opiskelijoita. Tapahtuma toteutetaan englanniksi, koska mukaan odotetaan runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita.

Päivän tavoitteena on herättää opiskelijoiden kiinnostusta Lahden seudun työmahdollisuuksiin sekä kiinnostusta seutuun myös asuinympäristönä.  Samalla opiskelijat pääsevät tapaamaan mahdollisia tulevia työnantajiaan, ja yritykset pääsevät tutustumaan uusiin potentiaalisiin osaajiin.

Päivän aikana opiskelijat tutustuvat Lahteen bussikierroksella, jossa heille esitellään opiskelijoiden näkökulmasta kiinnostavia paikkoja ja tarinoita Lahdesta. Päivä pitää sisällään yritysvierailuja, joiden yhteydessä opiskelijat pääsevät tutustumaan laajemmin yritysten toimintaan. Iltapäivän ohjelmassa on opiskelijoiden ja yritysten yhteinen Matchmaking-tapahtuma NiemiCampuksella Mukkulankadulla, jossa opiskelijat ja yritykset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tapahtumassa yritykset esittäytyvät opiskelijoille noin 2 minuutin rennoilla pitchaus-puheenvuoroilla ja päivystävät messuständillä.

Tapahtumaan valitaan mukaan n. 25 Lahden seudun yritystä, joilla on tarjota työpaikkoja korkeasti koulutetuille. Toissijaisina huomioidaan myös lopputyöpaikan ja opinnäytetyöaiheen tarjoajat. Osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Tapahtuman koordinoinnista vastaa Lahden Yliopistokampus yhdessä LUT & LAB Career Services sekä  LAB-ammattikorkeakoulun Yritys-Hunter-toiminnan kanssa, myös LADEC on mukana päivän järjestelyissä. Ilmoitathan yrityksenne kiinnostuksesta viimeistään 30.6. sähköpostilla Lahden Yliopistokampuksen Kaisa Vuorivirralle (kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi)

Kerrothan

– yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite

– oletteko kiinnostuneet rekrytapahtuman lisäksi ottamaan vastaan opiskelijaryhmän vierailun päivällä 30.11.?

– minkä alan osaajia olette erityisesti kiinnostunut kohtaamaan?