Lahden seudun yrityksillä on hyvä mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden osaamista kiertotalouden ja ympäristöalan kysymyksissä. Lahdessa on kaksi maisteriohjelmaa, joissa opiskelijat perehtyvät laajasti kiertotalouden ja ympäristönmuutoksen kysymyksiin.

 • Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
 • LUT-yliopiston kiertotalouden maisteriohjelma

Näiden maisteriohjelmien vastuuhenkilöt ottavat mielellään vastaan ideoita ja ehdotuksia opiskelijoiden lopputöiden aiheiksi. Heidän kanssaan voi myös yhdessä ideoida ja miettiä sopivaa aihetta ja käsittelykulmaa.

Lopputöiden toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Lopputyö voi auttaa yritystä ratkaisemaan ongelman tai laatimaan uuden kehittämissuunnitelman. Lopputyö tehdään yrityksen todelliseen kehittämistarpeeseen, jolloin yritys saa konkreettisen hyödyn tuloksista, kenties uuden näkökulman asiaan ja pontta jatkokehittämiselle.

 

LUT-yliopiston kiertotalouden maisteriohjelman osaamista ovat mm. seuraavat teemat:

 • Hiilijalanjälkimittaukset sekä elinkaari- ja ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Liiketoimintamallien muutokset kiertotalouden mukaisiksi => kestävyysaspektien mukaan tuominen ydinliiketoimintaan
 • Muuttuvien ympäristöregulaatioiden vaikutukset liiketoimintaan ja niiden avaamat uudet mahdollisuudet
 • Toimintaympäristöjen ymmärtämisen syventäminen laadullisen tutkimuksen keinoin

Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman osaamisalueita ovat esimerkiksi:

 • Kestävyyskysymykset yhdistettynä kuluttajakäyttäytymiseen
 • Ruokajärjestelmien kestävä uudistaminen
 • Ympäristöbiotekniikka ja sen sovellukset teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä
 • Kaupunkiekosysteemit ja niiden ekosysteemipalvelut
 • Vesialan laaja osaaminen, mm. mikrolevien hyötykäyttö ja vesialueiden kunnostuskysymykset
 • Metsiin liittyvä kestävyysproblematiikka

 

Mukaan lähtevältä yritykseltä vaadittava resursointi:

 • ­Yrityksen edustajien ja koulutusohjelmien vetäjien tapaaminen (kesä-alkusyksy)
 • 1-2 sessiota, missä mukana ovat myös lopputyötä tekevät opiskelijat (lukuvuosi 2020-2021)
 • Yrityksen tulee nimetä henkilö, joka pystyy olemaan opiskelijan apuna tietyissä taitekohdissa, varsinainen ohjaus tulee yliopistolta

Yritys voi kehittää liiketoimintaansa yhdessä yliopistojen kanssa monella eri tavalla. Tarjolla on erilaisia asiantuntija-, tutkimus- ja tuotekehityspalveluja sekä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja innovointiin. Yritykset voivat hyödyntää myös opiskelijoiden osaamista, opiskelijat voivat tehdä yrityksessä muun muassa harjoitustöitä, opinnäytetöitä, osa-aikatöitä, kesätöitä ja projektitöitä.

Kaikki tarjolla olevat yhteistyömuodot on esitelty kattavasti ja selkeästi tänä vuonna ilmestyneessä Oppilaitosyhteistyö – käsikirja yrityksille -oppaassa. Tutustu Lahden seudun oppilaitosten kokoamaan oppaaseen täällä: https://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/osaavaa-tyovoimaa

Jos kiinnostuit niin otathan yhteyttä. Välitän tietoa edelleen maisteriohjelmille eteenpäin ja organisoin tapaamisen.

Kaisa Vuorivirta

050 3160528

kaisa.vuorivirta@lahdenyliopistokampus.fi