EntreCompEdu opettajille -hankkeessa on pohdittu yrittäjyyskasvatuksen opetusta suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin asti. Tavoitteena on opettajan oman osaamisen kehittäminen yrittäjyyskasvattajana. Hankkeessa on kehitetty Continuous Professional Development [CPD] yrittäjyyskasvatuksen online-koulutusohjelma, joka on skaalautuva ja etenee opettajan oman lähtötason mukaan.

Omaehtoinen oppiminen perustuu innovatiiviseen, vuorovaikutteiseen, avoimeen verkko-opetukseen, jonka päämääränä on tukea sekä valmistuvia että jo opettajina toimivia omien yrittäjyyskasvatustaitojensa kehittämisessä.

EntreCompEdu-koulutusohjelma on rakennettu moduuleista. Niissä perehdytään tutkittuihin yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleihin, suunnitellaan oppimisympäristöjä, mietitään mitä oppimistuloksia halutaan missäkin ympäristössä korostaa, luodaan tilaisuuksia oppimiseen ja reflektointiin, sekä kerrotaan mistä opettaja itse saa eväitä fasilitaattorina, mentorina, valmentajana toimimiseen. EntreCompEdussa myös rakennettiin yhtenäinen yrittäjyyskasvatuksen osaamisviitekehys opettajille Euroopan laajuisten yrittäjyyskasvatuksen osaamistavoitteiden pohjalta.

EntreCompEdu-koulutusohjelma on suunnattu perus- ja toisen asteen opettajille, rehtoreille ja koulutuksen ammattilaisille.
Tutustu koulutusohjelman esittelyvideoon: https://www.youtube.com/watch?v=eE4z1D2uDv4&feature=emb_logo.

Koulutusohjelmaan voi rekisteröityä 30.3.2021 asti osoitteessa https://entrecompedu.eu/registration.php

EntreCompEdu opettajille -hanketta on toteutettu Erasmus+ -rahoituksella seitsemässä EU-maassa kolmen vuoden ajan. Suomesta mukana on LUT-yliopisto.

MTEE-työkalu (Measurement Tool for Entrepreneurship Education) on LUT-yliopiston laatima työkalu perus- ja toisen asteen opettajille sekä rehtoreille, https://mittaristo.lut.fi/