Lahden kaupunki haastaa kaupunkilaisia ja alueen toimijoita toteuttamaan erilaisia projekteja ja innovaatioita Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 hengessä. Lahdessa toimivat korkeakoulut suunnittelivat ympäristöpääkaupunkivuoden teemoihin perustuvan, kaikille lahtelaisille suunnatun verkkokurssin osana ympäristöalan opintotarjontaa. Verkkokurssin toteuttamiseen myönnettiin Green Lahti -säätiön rahoitus.

Lahtelainen ympäristöalan tutkimus ja osaaminen esiin 

Johdantokurssi rakentuu ympäristöpääkaupunkivuoden teemojen ympärille lahtelaisen tutkimuksen ja osaamisen näkökulmista. Sen toteutukseen osallistuu asiantuntijoita kaikista alueen korkeakouluista. Asiantuntijat avaavat näkökulmia teemoihin esim. luontoestetiikan, kiertotalouden, hyvinvoinnin ja osallisuuden kautta. Konkreettisia puheenvuoroja täydennetään materiaalilla ja tehtävillä, jotka haastavat sopivalla tavalla testaamaan asioiden ymmärtämistä sekä pohtimaan   omaa toimintaa. Kurssin laajuus on yksi opintopiste. Sen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Ympäristöpääkaupunkivuonna 2021 kurssi on osallistujalle maksuton.  

Kurssi on osa isompaa “Näkökulmia ympäristökysymyksiin” -opintotarjotinta

Johdantokurssi täydentää alueen korkeakoulujen avoimena yliopisto-opetuksena, pääosin verkko-opintoina, järjestämää ympäristöalan opintotarjontaa. Avoimista kursseista koostetaan ympäristöpääkaupunkivuoden hengessä “Näkökulmia ympäristökysymyksiin” –opintotarjotin, joka tarjoaa eri tieteenaloilta monipuolisia näkökulmia ajankohtaisiin ympäristöteemoihin ja antaa välineitä niiden ymmärtämiseen. 

Johdantokurssi ja avoimen opinnot ovat kaikille ympäristökysymyksistä kiinnostuneille, alalla toimiville sekä ympäristöalan opintoja harkitseville. Johdantokurssi ja ”Näkökulmia ympäristökysymyksiin” –opintotarjotin julkaistaan loppuvuonna 2020. Lisätietoja avoimista opinnoista löytyy korkeakoulujen sivuilta.