Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 myönsi tukea 16 päijäthämäläiselle ympäristöprojektille. Ensimmäisellä rahoituskierroksella hakemuksen jätti yhteensä 53 projektia.

Päätökset rahoituksesta teki ympäristöpääkaupunkivuotta toteuttavan Kestävä Lahti säätiön hallitus kokouksessaan perjantaina 26. kesäkuuta. Myönnetyn rahoituksen kokonaissumma on 194 063 euroa.

Tukea saivat mm.

– Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Kohti kestävämpää viestintää, Lahden seudun yritysten vastuullisuusviestintäosaamiseen paneutuva tutkimushanke. Hanke tarkastelee miten erityisesti Lahden alueen vihreän teknologian yritykset viestivät vastuullisuutta, ja kuinka vastuullisuusajattelu sekä kestävä liiketoiminta näkyvät yritysten viestinnässä.

– Lahden Yliopistokampuksen Sensus Communis – ympäristön arvostamisen uusi aika, projekti joka rakentaa taiteen ja tieteen keinoin välineitä ymmärtää ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä kehittämällä näköaloja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi tunteiden, kokemusten, sanallistamisen ja käsitteellisen ajattelun keinoin sekä tukemalla ihmisten arjen toimintaa.

– LAB-ammattikorkeakoulun Lahti Green Design Week 2021

Kestävä Lahti säätiö myöntää tukea ympärisprojekteille myös jatkossa. Seuraava projektirahoituksen hakukierros umpeutuu 30.9.2020.

Lue lisää