Lahdessa valmistellaan parhaillaan ensi vuonna käynnistyvää alueellista ympäristö- ja terveysohjelmaa nimeltä Luontoaskel terveyteen. Ohjelma esitellään tarkemmin marraskuussa kansainvälisessä People and Planet -kongressissa, jonka ilmoittautumisaika on parhaillaan käynnissä.

Asiantuntijat niin Suomessa kuin maailmallakin ovat jo pitkään olleet huolissaan elintapojemme aiheuttamista vaikutuksista sekä ihmisen terveydelle että ilmastolle. Asioita on tähän asti käsitelty usein toisistaan erillään: on terveys ja on ympäristö – ja molempien äärellä omat asiantuntijansa.

Meillä on kuitenkin jo paljon tutkimustietoa sen vakuudeksi, että mitä enemmän teemme töitä ympäristön hyväksi, sitä paremmin myös ihminen voi. Luontoyhteydellä on paljon positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen.

– Nykyinen elämäntapamme kuluttaa sekä luontoa että ihmistä, joten tarvitsemme muutosta. Muutos tulee todennäköisesti tarjoamaan myös kustannussäästöjä yhteiskunnalle, sillä monet sote-menomme aiheutuvat kansansairauksista, joiden lisääntyminen on kulkenut käsi kädessä kaupungistumisen ja luonnosta vieraantumisen kanssa, taustoittaa allergiatutkija, emeritusprofessori Tari Haahtela, joka on yksi ohjelman syntyyn vahvasti vaikuttaneista asiantuntijoista.

Elämme lääketieteen, terveydenhuollon ja elintason nousun myötä terveempinä kuin koskaan, mutta silti monet pitkäaikaissairaudet, kuten astma ja diabetes lisääntyvät. Myös ylipaino ja erilaiset masennusoireet ovat entistä tavallisempia kaupungistuneen väestön keskuudessa.

Elämäntapojen muuttaminen on tunnetusti haastavaa ja työlästä. Luontoaskel terveyteen haluaa rakentaa uudenlaisen sosiaalisesti kestävän arjen mallin, joka auttaa meistä jokaista elämään niin, että henkilökohtainen hyvinvointi kohenee, terveysriskit pienenevät ja monimuotoinen luonto on luontevasti osa meitä.

Lukuisia terveysvaikutuksia luonnosta

Multaiset sormet päiväkodin pihassa kertovat, että vastustuskykyä on kasvatettu leikin lomassa. Työuupumuksen vuoksi sairauslomalle jäänyt asiantuntija voi saada parempaa hoitoa metsälenkiltä kuin pilleripurkista. Monipuolinen kasvisruoka, ehkäpä oman kerrostalon katolta löytyvän viljelyslaatikon antimista on todellinen arjen Master Chef -annos.

Lopulta kyse on yksinkertaisista ja arkisista asioista, vaikka tieteentekijät ja asiantuntijat joskus puhuvatkin asioista teoriat edellä, toisinaan hieman vaikeaselkoisin termein. Luontoaskel terveyteen -ohjelma puhuu asioista myös tavallisen kansalaisen äänellä.

Luontoaskel terveyteen on Päijät-Hämeen noin kymmenvuotinen terveys- ja ympäristöohjelma, joka tekee näkyväksi ja ymmärrettäväksi luonnon ja ihmisen hyvinvointiyhteyttä uusista näkökulmista.

Jotta tuttuihin haasteisiin saadaan aidosti eteenpäin vievää ristipölytystä, on ohjelmassa mukana lukuisia asiantuntijatahoja, jotka yhdistävät ensimmäistä kertaa tietonsa ja taitonsa Planetary Health -ajattelun innoittamana.

Planetaarisella terveydellä tarkoitetaan ihmiskunnan terveyttä ja luonnonjärjestelmien tilaa, jotka ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. Käytämme luontoa hyväksemme koko ajan voimakkaammin, siitä ilmaston lämpeneminen ja luontokato kertovat. Kuitenkin niin väestön kuin yksilöiden hyvinvointi riippuu siitä, miten ekosysteemipalvelut toimivat ja olemmeko arkielämässä yhteydessä monimuotoiseen luontoon, Haahtela toteaa.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmaa yhdessä Lahden Yliopistokampuksen kanssa valmistelevat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä sekä laaja-alainen asiantuntijoiden ohjausryhmä.

Ohjelma esitellään virallisesti Lahdessa järjestettävän People & Planet -kongressin yhteydessä 9. marraskuuta 2021: https://www2.helsinki.fi/en/conferences/people-and-planet/programme

Teksti: Terhi Kangas Kuva: Tari Haahtela

Lisätietoja suunnitteluryhmän jäseniltä:

Anna Vuori, anna.z.vuori@helsinki.fi (projektipäällikkö)

Merjo Laine, merjo.laine@helsinki.fi (asiantuntija)

Marju Prass, marju.prass@helsinki.fi (tutkimus)

Terhi Kangas, terhi.kangas@helsinki.fi (viestintä)

Tari Haahtela, tari.haahtela@haahtela.fi (vpj)