Jukka Mikkonen, taiteenfilosofian ja estetiikan tutkija sekä tietokirjailija, aloittelee parhaillaan työtään Lahden Yliopistokampuksella. Akateemisesti hän tulee Tampereelta, jossa väitteli kymmenisen vuotta sitten ja työskenteli kirjallisuuden filosofian parissa. Maantieteellisesti Mikkonen on kotoisin Otavasta, Mikkelin kupeesta.

Mikkonen kertoo, kuinka maalle muutettuaan hänen kiinnostuksensa liukui kirjallisuuden filosofiasta vähitellen ympäristöfilosofiaan.

– Etelä-Savosta oli vaikea pendelöidä Pirkanmaalle. Hoksasin Lahden ja Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin, kuvailee Mikkonen.

Lahteen hänellä on kytköksiä ennestään puolisonsa kautta. Kaupungissa on tullut usein vierailtua sukuloinnin merkeissä.

Mikkonen haki starttirahaa hankkeeseen, jota aloittelee lahtelaisille HELSUS-kuvioista tutun Sanna Lehtisen kanssa.

– ”Tavallista punaisempia auringonlaskuja”: ympäristöestetiikka murroksessa -hankkeemme pyrkii selvittämään, mitä ympäristön esteettinen arvostaminen tarkoittaa ympäristökatastrofien, elinympäristöjen heikentymisen, luonnon monimuotoisuuden romahtamisen ja toisaalta esimerkiksi luonnonympäristöjen ennallistamisen ja synteettisen luonnonsuojelun aikakaudella, avaa Mikkonen hankkeen sisältöä.

Mikkosta kiinnostaa erityisesti se, miten ilmastonmuutos ja muut ihmisen aiheuttamat kielteiset ympäristömuutokset vaikuttavat luonnon esteettiseen arvostamiseen. Miltä ympäristöestetiikan perinteiset luonto- ja kauneuskäsitykset näyttävät nykytieteen valossa? Hän tutkii mielikuvituksen lajeja ja paikkaa esteettisessä luontokokemuksessa. Miten ihmiset havainnoivat ja tulkitsevat ympäristöä.

– Ilmastonmuutokseen ei ympäristöestetiikassa, varsinkaan luonnonestetiikassa, ole reagoitu kunnolla, painottaa Mikkonen.

Hankkeessaan he tarkastelevat muun muassa sitä, miten esteettisiin preferensseihin vaikuttamalla voitaisiin vaikuttaa laajemmin ihmisten ympäristöasenteisiin – tässä ajassa, jossa tieteellinen tieto ja totunnaiset ympäristön kauneuskäsitykset vetävät eri suuntiin. Entä miten ilmastonmuutos vaikuttaa esteettisiin tunteisiin?

Mikkonen korostaa, että he pyrkivät hankkeessaan tekemään yhteistyötä ympäristötieteilijöiden, ympäristöjärjestöjen ja ympäristötaiteilijoiden kanssa. Heitä tutkijoina kiinnostaa esimerkiksi estetiikan rooli ympäristönsuojelussa sekä esteettinen kestävyys.

– Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen meillä on monenlaisia poikkitieteellisiä ja -taiteellisia suunnitelmia. Olemme myös avoimia kaikille uusille ehdotuksille. Sillä aiheemmehan liittyy luontevasti vaikka mihin ympäristökasvatuksesta matkailuntutkimukseen, Mikkonen sanoo.

Lopuksi Mikkonen muistuttaa ”Ilmastonmuutos ja estetiikka”, Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) syysseminaarista, joka järjestetään tiistaina 29.9.2020 kello 12-18 Lahden yliopistokampuksella, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Anja Kuhalampi & Jukka Mikkonen