Ympäristöekologian ja ympäristötekniikan opiskelijat kehittävät uutta Lahtea

 

Lahdessa järjestetään Helsingin yliopiston (HY) ympäristöekologian opiskelijoiden ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ympäristötekniikan opiskelijoiden yhteinen kurssi, jonka teemana on ”Kestävä kaupunkiympäristö Lahdessa”. Kurssin projektityöt tarjoavat uudistuvalle Lahden kaupungille tuoreita ympäristöalan opiskelijoiden näkökulmia kaupungin kehittämiseen.

Työryhmiä on neljä, ja jokaisella niistä on oma projektiaiheensa:

Ensimmäisen ryhmän tavoitteena on kevyen liikenteen kehittäminen Lahdessa, yksityisautoilun negatiivisten vaikutusten vähentäminen ja kaupunkilaisten liikkumisen helpottaminen.

Toinen ryhmä keskittyy melun ja tärinän aiheuttamien haittojen lieventämiseen Villähteen asemaseudulla, alueella, jonka asukasmäärä tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi.

Kolmas opiskelijaryhmä kohtaa suuren infrastruktuurihankkeen kestävyyshaasteita pureutuessaan suunniteltuun Lahden eteläisen kehätien (valtatie 12) tiesuunnitelmaan. Tavoitteena on suunnitella ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja kehätiehanketta varten etupäässä Launeen tieosuudella.

Neljäs ryhmä selvittää, kuinka kaupunkimme viheralueet auttavat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa erityisesti lämmönsäätelyn ja vedenpidätyksen kautta. Kohteena ovat erityisesti sairaaloiden, päiväkotien ja vanhainkotien läheiset alueet.

Projektityöt valmistuvat huhtikuussa 2016 ja niiden etenemistä pääsee seuraamaan opiskelijoiden ylläpitämässä blogissa: https://lahtiprojektikurssi.wordpress.com/

Huhtikuussa 2016 pidetään myös kaikille avoin tilaisuus, jossa ryhmät esittelevät valmiita projektejaan ja yleisö pääsee kommentoimaan töitä sekä esittämään kysymyksiä.

Lisätietoja:

Saara Vauramo, Lahden kaupunki
saara.vauramo(at)lahti.fi, p. 044 716 1585

Veera Pukkila, HY
veera.pukkila(at)helsinki.fi, p. 02941 20338

Maija Leino, LUT
maija.leino(at)lut.fi, p. 040 584 2736