Lahden alueen yliopistotoiminta kasvoi jälleen uuteen kokoluokkaan vuonna 2022. Euromääräinen kokonaisvolyymi lähes kaksinkertaistui 18 miljoonaan ja opiskelijoiden määrä ylitti tuhat henkilöä.

Lahden Yliopistokampus kerää vuosittain Helsingin yliopistolta ja LUT-yliopistolta tietoja niiden Päijät-Hämeessä tai Päijät-Hämeeseen suuntautuvasta toiminnasta. Vuoden 2022 luvut kertovat viime vuosien hyvän vireen jatkuneen ja ottaneen uusia kierroksia.

Yliopistojen TKI-hankkeiden volyymi oli yli 8 miljoonaa euroa, mikä on toimintakentässä merkittävä summa.

Aiemmin tehdyssä suuntaa antavassa kyselyssä yliopistolaiset ilmoittivat toimineensa vuoden aikana yli 40:ssä yhteistyötä sisältäneessä hankkeessa yli 170 yhteistyökumppanin kanssa.

Lahden katukuvassa selvimmin näkyvä muutos lienee kasvanut opiskelijamäärä. Ensimmäistä kertaa kaupungissa on yli tuhat yliopistojen tutkinto-opiskelijaa luomassa uutta lahtelaista opiskelijakulttuuriaan.

Kasvun taustalla on erityisesti LUT-yliopiston Lahden toimintojen laajeneminen. LUTin vuoteen mahtui paljon uutta, mm. laboratorioyhteistyön alkaminen Andritz Oy:n kanssa, tuotantotalouden kandiohjelman käynnistyminen ja Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professorin aloittaminen.

Helsingin yliopiston tiedekunnista alueella toimivat erityisesti bio- ja ympäristötieteellinen, valtiotieteellinen, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen.

Yliopistoilla on yhteistä toimintaa mm. Lahden JunnuYliopiston toteutuksessa. JunnuYliopiston ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen alueellinen tiedekasvatustoiminta tavoittaa yhteensä yli 3000 lasta ja nuorta vuosittain.

Lahden Yliopistokampuksen katsaus vuoteen 2022 ja toiminnan luvut ovat katsottavissa Yliopistokampuksen sivuilla: https://www.lahdenyliopistokampus.fi/tutustu-ja-seuraa/

Lisätiedot

Minna Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri

+358 50 595 8953

minna-maija.salomaa@lahdenyliopistokampus.fi