Uusi hanke yhdistää päijäthämäläisiä ruoka-alan yrittäjiä ja Helsingin yliopiston sekä LUT-yliopiston elintarvike- ja innovaatiotutkimuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on tuottaa markkinoille uusia, kestävämpiä ja terveellisiä tuotteita ja palveluita.

Lahden Yliopistokampuksen Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruualle -hankkeessa halutaan luoda pohja toimivalle TKI-toimijoiden yhteistyömallille ruokajärjestelmän eri toimijoiden välille.

”Päijät-Hämeessä on nyt momentum yliopistoyhteistyön tiivistämiselle myös ruokaan liittyvän tutkimuksen ja liiketoiminnan saralla. Palaset ovat kohdallaan: alueella on toimiva viljaklusteri, LUTilta löytyy innovaatio-osaamista ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on laajentamassa toimintaansa alueella. Uutiset Fazerin tehtaasta ovat luonnollisesti myös valtava plussa,” kuvailee Lahden Yliopistokampuksella asiantuntijana työskentelevä Marju Prass.

Hanke sai vastikään AKKE-rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta. Rahoituksen turvin on tarkoitus kartoittaa yritysten tarpeiden nykytila ja kääriä sen jälkeen hihat. Seminaarien sijaan yliopistolaisten ja eri elinkeinoelämän edustajien verkostoitumista tuetaan aktiivisella otteella. Asiantuntijoiden fasilitoimissa tilaisuuksissa ja niiden ulkopuolella osallistujille on tarjolla mm. esiintymistaitokoulutusta, työpajoja, mentorointia ja käytännön tukea rahoitushakemusten tekoon. Myös yliopisto-opiskelijat otetaan mukaan ratkomaan yritysten haasteita. Kantavana voimana on tarvelähtöisyys:

”Pk-yrittäjillä, startup-toimijoilla tai vasta yrittäjyydestä haaveilevilla ruoka-alan toimijoilla on usein jo hyvä käsitys siitä, mitä markkinoille voisi tuoda tai mitä he haluaisivat kokeilla. TKI-resurssi ja kontaktit kuitenkin puuttuvat. Haluamme tässä hankkeessa tuoda yliopistojen osaamisen lähemmäs heitä. Toimimalla osallistujien ideoiden, toiveiden ja tilausten mukaan päästään mahdollisimman hedelmällisiin lopputuloksiin,” Prass kertoo.

Vuoden mittainen kokeiluhanke liittyy alueen ympäristö- ja terveystavoitteet yhdistävään Luontoaskel terveyteen -ohjelmaan. Ohjelman asiantuntijat ja olemassa olevat verkostot ovat myös tämän hankkeen tukena.

Lisätietoa

asiantuntija Marju Prass, Lahden Yliopistokampus

+358 50 593 7788

marju.prass@helsinki.fi