Lahden tiedeyhteisö on TKI-hankkeidensa kautta verkottunut alueellisesti ja kansainvälisesti. Tutkijoilla oli vuonna 2022 käynnissä 41 hanketta, joissa oli 175 yhteistyökumppania. Asia ilmenee Lahden Yliopistokampuksen kyselystä. Yliopistoilla on paljon myös ei-hankemuotoista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä muita tutkimushankkeita.

Lahden Yliopistokampus pyytää vuosittain alueella toimivia tutkijoita listaamaan hankkeistaan ne, joilla on ollut yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on saada tietoa yliopistotoiminnan vaikuttavuudesta, etenkin alueellisesta näkökulmasta.

Vuodesta 2019 alkaen tehdyn kyselyn tuloksista voidaan päätellä Lahden tiedeyhteisön toimivan monin verroin kokoaan suuremmissa verkostoissa, etenkin kun otetaan huomioon erittäin tiiviit yhteydet Lappeenrannan ja Helsingin kampuksille.

Vapaaehtoisen kyselyn fokus on isossa kuvassa ja yhteistyössä. Yhteistyökumppaneiksi lasketaan kaikki hankkeessa aktiviisesti toimivat tahot.

Yliopistot ovat pääasiassa mukana tutkimuspainotteisissa hankkeissa.

Vuotta 2022 koskevassa kyselyssä tutkijat ilmoittivat yhteensä 41 hanketta, joista 31 oli tutkimushankkeita. Osuus oli vastaava kuin aiempinakin vuosina ja kuvastaa yliopistotoiminnan luonnetta. Kaikkiaan yliopistolaisia on Lahdessa yli 250 (tieto vuoden 2022 alusta).

Yliopistojen verkostot kattavat eri alojen toimijoita yrityksistä toisiin korkeakouluihin ja järjestöihin.

Yksittäisten hankkeiden alkamiset ja päättymiset ovat aiheuttaneet vaihtelua yhteistyökumppanien määrässä. Yhtä vuotta lukuun ottamatta hankeyhteistyökumppaneita on kuitenkin ollut selvästi yli 150. Vuoden 2022 luku oli 175. Kumppaneista sekä yritykset että tutkimustoimijat (korkeakoulut sekä muut TKI-organisaatiot) muodostivat kumpikin noin 40% osuudet.

Hankekumppanien määrä kertoo pikemmin verkottuneisuudesta kuin toiminnan (esimerkiksi euromääräisestä) volyymista, jolle on omat mittarinsa. Tästä syystä tulokset on koottu ja esitetty useimmiten verkostokarttoina (artikkelikuva), joista saa nopealla vilkaisulla käsityksen kokonaiskuvasta.

Tutustu tuloksiin ja verkostokarttoihin tästä

Lisätietoa

Ilmari Pirkkamaa, Lahden Yliopistokampus

ilmari.pirkkamaa@lahdenyliopistokampus.fi

+358 50 465 5468