Lahdessa tarjottava yliopistollinen koulutus sai kiitosta aikuisopiskelun viikolla.

Päijät-Hämeen vuoden aikuisopiskelija, aikuisohjaaja ja koulutusmyönteisin työyhteisö palkittiin 3.9. Aikuiskoulutustorilla Lahden yhteiskoululla. Aikuiskoulutustori oli osa Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjaviikkoa.

Helena Lemminkäisestä vuoden aikuisohjaaja

Päijät-Hämeen vuoden 2013 aikuisohjaajaksi valittiin Helena Lemminkäinen, joka on toiminut vuodesta 2005 kouluttajana, ohjaajana ja kurssijohtajana useissa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian viestinnän täydennyskoulutuksissa oman yrityksensä Kevi Consulting Oy:n kautta.

– Helena Lemminkäinen on hyvä ja innostava opettaja sekä näkyvä persoona. Hän saa opiskelijoilta erinomaiset palautteet. Hän kohoaa peruskouluttajaroolin yläpuolelle, aikuisopiskelijoiden ohjaajaksi ja sparraajaksi. Lemminkäinen syventyy jokaisen opiskelijan kehittämistehtävään ja tulee välillisesti vaikuttaneeksi myös opiskelijoiden taustaorganisaatioiden kehittymiseen, todetaan valinnan perusteluissa.

– "Avainsana on aika. Annan ohjattaville niin paljon aikaa kuin he tarvitsevat, kertoo Lemminkäinen. Ohjaamisessa näkee ihmisten kehittymisen, se on hienoa! Moni opiskelija on aloittanut viestinnän peruskurssilla ja jatkanut opintopolullaan todella pitkälle. Myös samasta organisaatiosta tulee vuosittain eri kursseille eri henkilöitä – se on osoitus luottamuksesta, onnistumisesta ja koulutustuotteiden hyvästä laadusta.

Palmenia tarjoaa viestinnän ammattilaisille kehittymismahdollisuuksia lyhyistä koulutuksista pitkiin kehittymisohjelmiin. Koulutuksiin on rakennettu viestinnän ammattilaisen kehittymispolku, jossa aloittelevan viestijän on mahdollista kehittyä haastaviin viestinnän johtamisen tehtäviin saakka. Ohjauksen merkitys kehittymispolulla on suuri. Opinnoista koituva hyöty koko organisaatiolle paranee ohjaajan ja opiskelijan tiiviin yhteistyön myötä.

Lue lisää viestinnän koulutuksesta Palmenian nettisivuilta.

Mikko Ylä-Pietilästä vuoden aikuisopiskelija

Päijät-Hämeen vuoden 2013 aikuisopiskelijaksi valittiin 37-vuotias vääksyläinen Mikko Ylä-Pietilä. Hän aloitti tammikuussa 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopiston tarjoaman kauppatieteiden kandidaatin opintopolun ja tähtää kauppatieteiden maisterin tutkintoon Vaasan yliopistossa.

– Mikko Ylä-Pietilä on käyttänyt oivasti hyväksi niitä korkeakouluopiskelumahdollisuuksia, joita Lahdessa on tarjolla. Hän on huomannut sen, että etsivä löytää ja opinnot voi koota pienistä osista. Hän on luonut omaan elämäntilanteeseensa sopivan opintopolkunsa, kiittää palkintoraati perusteluissaan.

Mikko Ylä-Pietilä on valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta tradenomiksi vuonna 2002 ja työskentelee tällä hetkellä DNA:n tytäryhtiössä tuotannon esimiestehtävissä.

– Kymmenen työvuoden jälkeen syntyi ajatus opintojen jatkamisesta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Aikuisopiskelu tuntui äkkiä itsestäänselvyydeltä, kun oivalsi työelämässä saadun kokemuksen ja osaamisen merkityksen opintojen siivittäjänä. Aloittamispäätös oli helppo, kun Lahdessa avautui mahdollisuus opiskella työn ohessa yliopistotasolla kauppatiedettä, kertoo Ylä-Pietilä.

Tiimari on koulutusmyönteinen työyhteisö

Koulutusmyönteisimmäksi työyhteisöksi valittiin Tiimari Retail Oy, joka on kouluttanut ja kehittänyt henkilöstöään pitkäjänteisesti. Laatu- ja koulutuspäällikkö Leea Kantelus on pitänyt langat käsissä, kun koulutuksia on suunniteltu ja toteutettu Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

– Leea Kantelus on kannustanut oppisopimuskoulutuksessa olevia opiskelijoita ja toiminut työpaikkakouluttajien tukena. Hän on myös kehittänyt omaa osaamistaan suorittamalla näyttötutkintomestaritutkinnon ja työpaikkaohjaajakoulutuksen Koulutuskeskus Salpauksessa, toteaa palkintoraati perusteluissaan.

Valinnat tehneeseen palkintoraatiin kuuluivat Maritta Vuorinen Lahden kaupungin sivistyspalvelukeskuksesta, Helena Karento Lahden ammattikorkeakoulusta, Mari Ylä-Sankola-Peltola Wellamo-opistosta, Kaisa Vuorivirta Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta, Iiris Pakkanen Koulutuskeskus Salpauksesta, Marita Rautiainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Eija Pollari Päijät-Hämeen kesäyliopistosta.

"Kuvassa

Kuvassa vasemmalta Leea Kantelus, Mikko Ylä-Pietilä ja Helena Lemminkäinen.