Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Täydennyskoulutus järjestää Lahdessa toisen kerran Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman, joka alkaa 25.11.2016.

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman tarkoituksena on antaa osallistujalle laaja kokonaiskuva siitä, miten yrityksen eri innovaatiokäytännöt limittyvät osaksi innovaatioprosessia ja yrityksen toimintaa. Koulutuksessa pohditaan käytäntöjen ohella mm. sitä, millaisia verkostoja yritykset voivat hyödyntää osana innovaatiotoimintaa ja miten yrityskulttuuri estää tai mahdollistaa innovaatioiden syntymistä sekä miten innovaatiotoiminta asemoituu suhteessa yrityksen strategisiin valintoihin.

Koulutus sopii yrityksille, jotka kaipaavat uusia ratkaisuja palvelutarjonnan kehittämiseksi niukkenevien resurssien maailmassa, esim. projektipäälliköille ja kehittämistehtävissä toimiville asematasosta riippumatta sekä esimiehille, päälliköille ja johtajille, jotka tarvitsevat kuvan innovaatiotoiminnan kokonaisuudesta ja liittymäpinnoista yrityksen muuhun toimintaan ja ulkopuolisiin sidosryhmiin.

Innovaatiotoimintaa tarkastellaan organisaation eri toimijoiden näkökulmista käsin ja suhteessa yrityksen toimintaympäristöön. Käytännöllisen lähestymistavan tuloksena osallistujat saavat sekä työkaluja innovaatiotoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen että kattavan näkemyksen siitä prosessista, jonka kautta yritykset saavat kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa kilpailuetua innovaatiotoiminnasta.

Tarkempia tietoja koulutustarjonnasta löydät LUT Täydennyskoulutuksen nettisivuilta.