(teksti: Jari Pirhonen)

Keväällä alkoi vanhusten pitkäaikaishoitoon sijoittuva, Koneen säätiön rahoittama ja Helsingin yliopiston toteuttama tutkimushanke. Hankkeen isoja teemoja ovat hyvä elämä ja hyvä kuolema hoivakodeissa. Juuri kun tutkijoiden oli tarkoitus lähteä havainnoimaan elämää lahtelaisessa hoivakodissa, iski maaliskuussa päälle korona, valmiuslaki ja hoivakotien tiukka vierailukielto. Niinpä hankkeen aineistonkeruu oli nopeasti suunniteltava uudestaan uusia olosuhteita vastaavaksi.

Hoivakodin ovien ollessa suljettuna päädyimme keräämään aineistoa asukkaiden läheisiltä, joilta myös oli pääsy kielletty hoivakoteihin maaliskuun puolivälistä alkaen. Huhti-toukokuussa pyysimme yhdentoista eri puolilla Suomea sijaitsevan hoivakodin asukkaiden läheisiä joko kirjoittamaan meille sähköpostitse ajatuksistaan ja kokemuksistaan vierailukiellosta tai antamaan haastattelun puhelimitse. Saimmekin kasaan aineiston, jossa on 28 sähköpostikirjettä ja 22 puhelinhaastattelua. Aineisto antaa hyvän kuvan vierailukiellosta läheisten silmin ja ensimmäinen tutkimusartikkeli on jo julkaistu ja vapaasti luettavissa Gerontologia-lehdessä (https://journal.fi/gerontologia/article/view/95669/56047). Artikkeli käsittelee poikkeusajan yhteydenpitoa hoivakotiin, vierailukiellon seurauksia sekä läheisille että hoivakodissa asuvalle ihmiselle ja tilanteesta otettavissa olevaa oppia.

Keräsimme keväällä myös lomakekyselyaineiston (n=366), jolla selvitämme erityisesti läheisten huolen määrää poikkeusaikana ja sitä selittäviä taustatekijöitä. Monet kysymykset on rakennettu siten, että voimme tarkastella vastaajien näkemysten muutoksia siirryttäessä normaaliajasta vierailukiellon aikaan. Ensimmäinen tutkimusartikkeli tästä aineistosta on juuri lähtenyt vertaisarviointiin kansainväliseen tiedelehteen, ja se käsittelee läheisten kokeman huolen syvyyttä ja sitä selittäviä taustatekijöitä.

Koska tutkimushankkeessamme on myös vahva taiteellinen elementti, kokeilimme kevään ja alkukesän aikana toimintatuokioita hoivakodeissa etäyhteyden välityksellä. Se opittiin, että etäyhteys ei oikein toimi silloin, kun tarkoitus on tehdä erilaisia harjoitteita ryhmässä, jonka jäsenten toimintakyky on monin tavoin heikentynyt. Tästä viisastuneena yksi tutkija aloitti draamatyöpajat sellaisessa ikäihmisten asuintalossa, jota vierailukielto ei koske. Kyseessä ei siis ole alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukainen hoivakoti, mutta tutkija saa siellä jo testattua käytännössä suunnittelemiaan kenttätyömenetelmiä. Näin hän on valmiimpi aloittamaan varsinaisen tutkimuksen koronatilanteen sen salliessa. Ja toki tästäkin kokeilusta saamme tutkimusaineistoa ainakin yhden tutkimusartikkelin verran.

Lisäksi yksi tutkijoistamme on voinut toteuttaa alkusyksyn jälkeen alkuperäistä, esineilmaisua hyödyntävää tutkimussuunnitelmaansa tapaamalla lahtelaisen hoivakodin asukkaita ensin ulkona ja sittemmin taloon sisään järjestetyssä erityistilassa. Nyt tunnelin päässä näkyy valoa aineistonkeruun osalta, sillä olemme juuri saaneet palveluntuottajalta luvan käydä havainnoimassa hoivakodissa koronaan liittyvät turvajärjestelyt tarkasti huomioiden.

Korona-aika on ollut monin tavoin raskasta aikaa tutkijoille. Hyvin suunniteltu tutkimuksen aloitus jouduttiin heittämään romukoppaan, jatkuva epävarmuus hoivakotiin pääsystä on painanut mieltä ja tutkimusryhmän tapaamiset on hoidettu verkossa, mikä todennäköisesti on heikentänyt ryhmäytymistä. Toisaalta tilanne on haastanut meitä kehittymään tutkijoina. Onnistuimme hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa keväällä keräämään melko laajan ja monipuolisen tutkimusaineiston todella nopealla aikataululla. Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme ensimmäisen tieteellisen artikkelin julkaistua vain viisi ja puoli kuukautta aineistonkeruun aloittamisen jälkeen. Tutkimusta on onnistuttu tekemään myös kohderyhmän eli ikäihmisten kanssa, kun sitkeästi etsittiin siihen keinoja. Korona-aika on varmasti myös kirkastanut tutkimusteemaamme suurelle yleisölle, sillä hoivakotiasukkaiden eristäminen ja sen seuraukset ovat johtaneet julkiseen keskusteluun hyvästä elämästä ja hyvästä kuolemasta hoivakodeissa. Meillä saattaa siis olla koronan vuoksi aiempaa enemmän kuuntelevia korvia tutkimustuloksillemme.

Jari Pirhonen, dosentti

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

050 4765 985

jari.pirhonen@helsinki.fi

Tutkimushanketta ja sen tuloksia esitellään myös Lahden tiedeviikolla 17.11. kahdessa esityksessä:

klo 13.15 Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys läheisten kokemana Jari Pirhonen (HY)

klo 13.40 Esineilmaisun taide sosiaalista kuolemaa tutkimassa Riku Laakkonen (TAU)

esityksiä pääset seuraamaan osoitteessa www.lahdentiedeviikko.fi