LUMA-päivät on vuotuinen kohtaamispaikka, jossa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian aineiden opettajat, tutkijat ja opiskelijat kohtaavat ja jakavat tutkimustietoa, parhaita käytänteitä ja verkostoituvat.

Tänä vuonna LUMA-päivät järjestetään Lahdessa 6.-8.6.2016 FellmanniCampuksella, mukaan on ennakkoilmoittautunut huimat 420 vierasta yli 30 eri maasta.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita kuuntelemaan ja katselemaan päivien antia. Ohjelma alkaa ma 6.6. klo 13 ja päättyy ke 8.6. klo 17.15. Ohjelma on rakennettu yhteisöllisesti uusien opetussuunnitelmien perusteiden teemojen ympärille. Teemoja ovat esim. ilmiöpohjainen oppiminen, koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt, tutkiva oppiminen, eheyttävä opetus, TVT ja ohjelmointi opetuksessa. Erityinen huomio kiinnitetään tänä vuonna matematiikan opetuksen uusin innostaviin menetelmiin. Päivien koko ohjelman löydät täältä http://luma.fi/paivat-2016/4217 .

Päivillä palkitaan tänäkin vuonna 10 LUMA-toimijaa, jotka ovat toimineet ansiokkaasti matemaattis- luonnontieteellisten aineiden ja tekniikan opetuksen edistämisessä tai kehittämisessä. Yksi heistä on biologian ja maantieteen opettaja Aulikki Laine. Hän on mm. vetänyt Päijät-Hämeessä Koulutuksesta kouluun -kehittämishankkeen toimintaa. Laineen aktiivisessa luotsauksessa hankkeen toiminta on monipuolistunut ja laajentunut koko ajan – mukana on kolmisen sataa lasta ja nuorta Hollolasta ja Lahdesta tekemässä vaihtuvista ilmastonmuutos-teemasta projektitöitä.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen toiminta on kokonaisuudessa nosteessa ja laajenee koko ajan. Tänä kesänä järjestetään ensimmäistä kertaa lasten kesäleirejä: mobiilikoodausleiri nuorille sekä Tiedettä kesään- leiri lapsille. Syksyllä jatkuu koulujen kerhotoiminta sekä opettajien koulutukset sekä toimijoiden verkostoillat.

Lisätiedot LUMA-päivistä:

professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomen johtaja
maija.aksela@helsinki.fi, 0505141450

yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä, Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja jarkko.lampiselka@helsinki.fi, 02941 29570