Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana toteuttamassa LUMA2020 –ohjelmaa vuosina 2019 ja 2020. Alueelta oli mukana 12 päiväkotia ja koulua. Hankkeen aikana oppimisyhteisöissä suunniteltiin ja toteutettiin projekteja, joilla kehitettiin luma-aineiden opetusta.

Projektit linkittyivät LUMA2020 –ohjelman teemoihin Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous), Matematiikka ympärillämme (mm. taide, talous ja tilastot), Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka) ja Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy luonnontieteisiin). Lisäksi Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjesti verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta mukana olleille opettajille.

”LUMA2020 -hankkeen suurin anti meille oli hyvin käynnistynyt ja osin toteutunutkin koulutustarjonta. Siitä saivat osansa lapset, ja myös aikuisille oli hyvä kattaus erilaisia koulutuksia. Valitettavasti epidemia sotki hyvin alkaneen toiminnan, kuten myös oppimisprojektimme lasten kanssa. Paljon ennätimme kuitenkin tehdä ja varmasti jatkamme toimintaa edelleen”, toteavat hankkeessa mukana olleet Mukkulan esikoulun opettajat Lahdesta.

Poikkeustilan myötä virtuaaliseksi muuntautunut luma-toiminta keräsi kehuja: ”Erittäin onnistunut etä-paja bakteereista osoitti, että yhteistyö toimii, vaikka emme fyysiseen kontaktiin pääsisikään. Hätä keinot keksii”, kommentoi opettaja Sirpa Saimovaara Mukkulan esikoulusta.

LUMA2020-kehittämisohjelma toi uusia avauksia, materiaaleja ja innosti yhteisöllisyyteen koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän välillä

Kansallisen LUMA2020-ohjelman päätavoitteena oli kehittää yhdessä uusimpaan tutkimustietoon perustuen uusia ratkaisuja ja pedagogisia malleja innostavaan matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Uusia virtuaalisia avauksia saatiin erityisesti opettajien jatkuvan oppimisen sekä lasten ja nuorten harrastuneisuuden tueksi. LUMA-keskus Suomi (11 yliopistoa ja 13 keskusta) toteutti kansallisen LUMA2020 -ohjelman (2019–2020) opetusministeriön rahoittamana.

Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen ja taidot ovat tärkeitä kaikille sekä yleissivistyksen että työelämäosaamisen kannalta. Toimenpiteet myös lasten ja nuorten positiivisten asenteiden edistämiseksi ovat entistä tärkeämpiä muuttuvassa maailmassa.

maljapesäkkeet

Ohjelmassa on yhteisöllisesti tuotettu uusia verkkokursseja, materiaaleja, työpajoja, virtuaalisia tiedekerhoja sekä kehitetty elinkeinoelämäyhteistyötä. Siinä toteutettiin myös uusia, yhteisöllisiä virtuaalisia toimintamalleja. Päätavoitteet saavutettiin hyvin ohjelman nopeasta aikataulusta sekä vallitsevista poikkeusolosuhteista huolimatta.

Ohjelma on toiminut jatkuvan oppimisen tukena kaikille mukana oleville opettajille ja kasvattajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

– Yhdessä tehden, innostuen ja oppien -ohjelmamme loi innostavia uusia avauksia ja lisäsi yhteisöllistä toimintakulttuuria. Erityisesti yhdessä kehitetyt virtuaaliset materiaalit ja toimintamallit lisäävät tasa-arvoista tiedekasvatusta. Oivan työkalun siihen tarjosi LUMA-toiminnassa pitkään käytetty kehittämistutkimuksen toimintamalli. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa oli antoisaa ja loimme uusia materiaaleja sekä toimintatapoja, kertoo ohjelman johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomen hallinnosta Helsingin yliopistolta.

Kaikki ohjelmassa tuotetut materiaalit on koottu ohjelman verkkosivuille. Materiaaleista koostettiin myös kaikille avoimia jatkuvan oppimisen verkkokursseja, jotka ovat auki koko vuoden 2021. LUMA2020-ohjelmassa saatiin myös uusia, yhteisöllisiä virtuaalisia toimintamalleja, kuten opettajien työpajoja, useita virtuaalisia tiedekerhoja ja -leirejä, kuten StarT-perheleiri ja StarT-leiri nuorille, sekä luonnontieteet yhteiskunnassa -osuus elinkeinoelämän kanssa. LUMA2020-ohjelman loppuraportit on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

asiantuntija Veera Pukkila, Päijät-Hämeen LUMA-keskus, veera.pukkila@helsinki.fi
projektipäällikkö Oona Kiviluoto, LUMA-keskus Suomi, oona.kiviluoto@helsinki.fi