Kasvatustieteen maisteri Anni Loukomies väittelee käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 14.12. klo 12.

Aiheena “Enhancing Students’ Motivation towards School Science with an Inquiry – Based Site Visit Teaching Sequence: A Design – Based Research Approach”. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33).

Väitöskirja on sähköisesti luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7882-8

Väittelijän yhteystiedot: puh. 050 568 7057, s-posti anni.loukomies(at)helsinki.fi